Klientu programma

Augstu novērtējot klientu uzticību un veiksmīgu ilgtermiņa sadarbību, Klientu programma piedāvā iegūt Zelta klienta statusu, kā arī īpašus nosacījumus senioriem un ģimenēm.

Klientu programma ir balstīta uz mūsu klientu vēlmēm un vajadzībām.
Novērtējot mūsu klientu finanšu izglītotību un spēju veidot sabalansētu personisko budžetu, rūpējoties arī par uzkrājumiem, klienta statuss Klientu programmā tiek noteikts, pamatojoties uz klienta uzkrājumu un ieguldījumu apjomu,  ienākumiem, kas tiek maksāti klienta bankas kontā un izmantoto bankas produktu skaitu.

Klientu programmā ir Standarta klienta statuss un Zelta klienta statuss.

Klientu programma ir orientēta uz ģimeni – nosacījumi bankas pakalpojumiem ir izdevīgāki ģimenēm, kas izmanto bankas pakalpojumus un kopīgi veido savus uzkrājumus bankā.

Atbilstoši izmantotajam bankas pakalpojumu apjomam, tu iegūsti augstāku statusu Klientu programmā – Zelta klienta statusu, kas tev nodrošina priekšrocības – savu Personīgo finanšu konsultantu, prioritāru apkalpošanu jebkurā Klientu apkalpošanas centrā un ikceturkšņa īpašos piedāvājumus.

Zelta klientiem īpašo piedāvājumu klāsts pakāpeniski tiek paplašināts.

Lai sasniegtu augstāku statusu:

 • Izmanto jaunus bankas pakalpojumus
 • Pārcel citus finanšu darījumus un uzkrājumus uz banku
 • Apvieno ģimenes darījumus un uzkrājumus bankā


Apvienojot ģimenes (2 pieaugušo un bērnu līdz 18 gadu vecumam) darījumus bankā, finanšu apjoms un izmantotie bankas pakalpojumi tiek skaitīti kopā, līdz ar to tu vari ātrāk sasniegt augstāku statusu un saņemt vēl vairāk priekšrocību.

Lai kļūtu par Zelta klientu, taviem vai ģimenes kopējiem darījumu apjomiem bankā un izmantoto pakalpojumu skaitam ir jābūt šādiem:

Spēkā no 01.02.2017.

Standarta klienti

Zelta klienti

Uzkrājumu apjoms*

-

5000

Ienākošo naudas līdzekļu apjoms*

-

1000**

Izmantoto pakalpojumu skaits

1

5


* EUR vai ekvivalents citā valūtā 
 ** Vidējais apjoms mēnesī

Klientu programmā ir jebkurš bankas klients – klientu statuss tiek piešķirts automātiski.

Senioriem virs 60 gadu vecuma Zelta statuss tiek piešķirts ar atvieglotiem nosacījumiem. Lai iegūtu Zelta statusu, ir jāsasniedz Klientu programmā noteiktā uzkrājumu kopsumma un jāizmanto vismaz divi bankas pakalpojumi.

Lai tiktu piešķirts Zelta statuss, tā saņemšanai nepieciešamie kritēriji ir jāizpilda divus secīgus mēnešus pēc kārtas.

Par programmas nosacījumiem vairāk uzzini šeit.

Izmantoto pakalpojumu skaitu veido jebkuri no šiem pakalpojumiem:

 • Norēķinu konts ar internetbanku
 • Debetkarte un/ vai kredītkarte
 • Regulārā maksājuma rīkojums, tiešā debeta līgums EUR
 • Mājokļa kredīts
 • Ideālais risinājums
 • Patēriņa kredīts
 • Studentu kredīts
 • Overdrafts
 • Automašīnas līzings, kas noformēts SIA Luminor Līzings
 • Termiņnoguldījums
 • Krājkonts
 • Indeksam piesaistītās obligācijas
 • Investīciju fondi
 • Ieguldījumi Luminor Pensions Latvia IPAS pensiju plānos
 • Apdrošināšanas polise, kas noformēta Nordea


Uzkrājumu kopsummu veido:

 • Vidējais konta atlikums mēnesī
 • Ieguldījumu apjoms:
  • Krājkonti
  • Termiņnoguldījumi
  • Investīciju fondi
  • Indeksam piesaistītās obligācijas
  • Uzkrājošā apdrošināšana
  • Pensiju 3. Līmenis
  • Pārvedamie vērtspapīri

Izmantoto bankas pakalpojumu skaits un apjoms tiek aprēķināts katra mēneša beigās.

Senioriem virs 60 gadu vecuma Zelta statuss tiek piešķirts ar atvieglotiem nosacījumiem. Lai iegūtu Zelta statusu, klientam jāsasniedz Klientu programmā noteiktā uzkrājumu kopsumma un jāizmanto vismaz divi bankas pakalpojumi.

Spēkā no 01.02.2017.

Standarta klienti

Zelta klienti

Uzkrājumu apjoms*

-

5000**

Ienākošo naudas līdzekļu apjoms*

-

-

Izmantoto pakalpojumu skaits

1

2


* EUR vai ekvivalents citā valūtā 
 ** Vidējais apjoms ceturksnī

 

Apvienot ģimenes darījumus un uzkrājumus iespējams: