Node content - 1626622.html

Eiro jautājumi

Eiro_FAQ
Q

Kā visērtāk varētu tikt pie eiro valūtas?


Atbilde >
A

Lai izvairītos no rūpēm par naudas maiņu, ieteicams skaidrās naudas uzkrājumus jau laikus ieskaitīt bankas kontā. Latu uzkrājumi vai atlikumi, kas atradīsies banku kontos, automātiski tiks konvertēti eiro.


8 Skatījumi
Q

Vai, pārejot no latiem uz eiro, ir plānots atbrīvoties no mazākajām naudas vienībām (piemēram, viena un divu centu monētām)?


Atbilde >
A

Skaidrā naudā eiro plānots ietvert 1, 2, 5, 10, 20 un 50 centu monētas, kā arī 1 un 2 € monētas un banknotes. Šāds monētu nominālu klāsts atbilst latu skaidras naudas monētu nominālu klāstam un ir Latvijas iedzīvotājiem ierasts ikdienas norēķinu veikšanai. Ieviešot eiro kā vienīgo maksāšanas līdzekli, paredzēts lietot visu šo monētu klāstu līdzīgi kā pārējās eiro zonas valstīs, izņemot Somiju, kas, lai arī ir emitējusi 1 un 2 eiro centu monētas ar saviem nacionālajiem reversiem, ikdienas skaidras naudas norēķinos šīs monētas neizmanto. 


4 Skatījumi
Q

Kāda procentu likme tiks piemērota kredītu un noguldījumu līgumiem pēc eiro ieviešanas?


Atbilde >
A

Ieviešot eiro, uz visiem līdz eiro ieviešanas datumam noslēgtajiem līgumiem nacionālajā valūta tiks attiecināts līgumu nepārtrauktības princips, kas nosaka, ka līgums paliek spēkā saskaņā ar iepriekš noslēgtajiem nosacījumiem un valūta tiek konvertēta pēc fiksētā kursa (procentos izteiktie vērtību mēri nemainās). Tajā pat laikā klientam un bankai iespējams vienoties par līguma nosacījumu pārskatīšanu gadījumā, ja procentu likmes nacionālajā valūtā un eiro ievērojami atšķiras. Tāpat, vadoties no citu eiro zonai pievienojušos valstu pieredzes, pirms eiro ieviešanas ir izteikta procentu likmju konverģence, līdz ar ko procentu likmes un līgumu nosacījumi nacionālajā valūtā un eiro faktiski neatšķiras. Vienīgie izņēmumi novēroti līgumiem, kas noslēgti, balstoties uz fiksētajām likmēm.


2 Skatījumi
Q

Kas notiks ar kredītu un noguldījumu līgumiem, kas izteikti eiro?


Atbilde >
A

Kredītlīgumi un ieguldījumi eiro paliks spēkā uz noslēgtajiem nosacījumiem. Ja bankas klientam ir vairāki konti, no kuriem viens ir latos un kurš līdz ar eiro ieviešanu tiks konvertēts uz eiro, tad ar laiku, lai sakārtotu banku sistēmu, banka varēs piedāvāt savam klientam apvienot abus eiro kontus vienā, bet šo jautājumu risināšana individuāli būs bankas un klienta kompetencē. 


2 Skatījumi
Q

Vai visiem starpbanku maksājumiem tiks izmantota eiro maksājumu sistēma?


Atbilde >
A

Jā, visiem starpbanku maksājumiem varēs izmantot eiro maksājumu sistēma TARGET-2. Jau 2007. gada novembrī savu darbību uzsāka starpbanku eiro maksājumu sistēma TARGET-2 Latvija - viens no 21 komponentiem Eiropas automatizētajā reālā laika bruto norēķinu sistēmā TARGET-2. TARGET-2 Latvija darbību Latvijas Banka nodrošina kopā ar pārējām Eiropas Centrālo banku sistēmā esošajām autorizētajām bankām. Jāpiezīmē, ka bankas pašas var izvēlēties veidus, kā veikt maksājumus. Eiropā bez TARGET2 pastāv arī citas norēķinu sistēmas, kuras bankas arī var izmantot starpbanku norēķiniem.


2 Skatījumi
Q

Kādi ir ieguvumi no pārejas uz eiro?


Atbilde >
A

Pāreja uz eiro valūtu ļaus daudz ērtāk salīdzināt preču un pakalpojumu cenas dažādās valstīs, un šis aspekts, savukārt, pastiprina tirgotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurenci. Vienota valūta - eiro ir izdevīga tūristiem. Ceļojot pa eiro zonas valstīm, vienas valsts valūta vairs nav jāmaina pret citas valsts valūtu. Tas ceļošanu padara ērtāku un izdevīgāku, jo nav nepieciešamības mainīt naudu un maksāt ar naudas maiņu saistīto komisijas maksu.


0 Skatījumi
Q

Kas notiks ar kredītu un noguldījumu līgumiem, kas izteikti latos?


Atbilde >
A

Banku kreditēšanas u.c. līgumiem tiks izmantots t.s. līgumu nepārtrauktības princips, tādējādi spēkā esošos līgumus nevajadzēs grozīt vai aizstāt ar jauniem. Summas tiks automātiski pārrēķinātas eiro pēc pārejas kursa. Tas pats attiecas uz visiem citiem līgumiem, kas noslēgti starp privātpersonām, uzņēmumiem.


1 Skatījumi
Q

Kādā naudā tiks izmaksātas algas pēc eiro ieviešanas dienas? Kā tās pārrēķinās, noapaļos?


Atbilde >
A

Algas, kā arī pabalsti, pensijas pēc eiro ieviešanas dienas tiks izmaksātas eiro, pārrēķinus veicot pēc stingri noteiktā konvertācijas kursa un noapaļojot līdz veseliem eiro centiem (divas zīmes aiz komata) pēc vispārējiem matemātiskiem principiem (līdz 5 - uz leju, no pieci (ieskaitot) - uz augšu).


0 Skatījumi
Q

Vai skaidras naudas latus varēs samainīt pret eiro arī pēc tam, kad ar tiem nevarēs norēķināties tirdzniecībā?


Atbilde >
A

Vai skaidras naudas latus varēs samainīt pret eiro arī pēc tam, kad ar tiem nevarēs norēķināties tirdzniecībā?


3 Skatījumi
Q

Cik ilgi pēc eiro ieviešanas varēs norēķināties ar latiem?


Atbilde >
A

Pēc eiro ieviešanas dienas iedzīvotāju ērtību labad paredzēta divas nedēļas ilga divu valūtu - lata un eiro - vienlaicīga lietošana. Iedzīvotāji visus maksājumus šai laikā joprojām varēs veikt arī latos. Pēc tam eiro skaidrā nauda kļūs par vienīgo likumīgo maksāšanas līdzekli.


3 Skatījumi
Q

Kā naudas maiņu padarīt sev vieglāku un ērtāku?


Atbilde >
A

Visērtākais veids - bezskaidras naudas maiņa. Tādēļ vēl pirms eiro ieviešanas ieteicams latu skaidrās naudas uzkrājumus pārskaitīt bankas kontā. Visa latu kontos noguldītā vai uzkrātā nauda eiro ieviešanas dienā automātiski un bez maksas tiks konvertēta eiro.


1 Skatījumi
Q

Kā man visvieglāk un vislētāk pārdzīvot naudas nomaiņu?


Atbilde >
A

Visvienkāršākais un lētākais naudas nomaiņas veids ir bezskaidrās naudas nomaiņa, tas ir, maksimāli iespējami visus skaidrās naudas latus pirms 2014. gada 1. janvāra ieskaitīt bankas kontā, kur tie tiks ātri, ērti un vienkārši konvertēti par eiro pēc oficiālā kursa bez komisijas maksas.


1 Skatījumi
Q

Kā naudas maiņas laikā strādās bankomāti?


Atbilde >
A

Līdz 2013.gada 31.decembrim bankomāti izdos latus, sākot no 2014. gada 1. janvāra bankomāti izdos tikai eiro. Tas pats attiecas uz skaidras naudas iemaksas bankomātiem. Ņemot vērā, ka Latvijā ir 1250 bankomāti, iespējams, kādā no tiem vienas nakts laikā nebūs iespējams nomainīt latus pret eiro, un atsevišķi bankomāti īslaicīgi nestrādās: vai 2013. gada beigās, vai 2014. gada pirmajā dienā.


4 Skatījumi
Q

Kādu pēc 01.01.2014. es redzēšu maksājumu vēsturi konta izrakstā / pārskatā, ja aplūkošu to internetbankā?


Atbilde >
A

Maksājumus, kas veikti līdz 2013. gada 31. decembrim, varēs redzēt latos, maksājumus, kas veikti pēc eiro ieviešanas – eiro.


0 Skatījumi
Q

Kādu pēc 01.01.2014. es redzēšu konta bilanci internetbankā (bankomātā)?


Atbilde >
A

Sākot no eiro ieviešanas dienas, konta bilance būs redzama eiro.  


0 Skatījumi
Q

Vai bankas komisijas maksas vai pakalpojumu cenas norādīs divās valūtās?


Atbilde >
A

Jā, bankas obligātajā paralēlās cenu atspoguļošanas laikā no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 30. jūnijam Cenrāžos abās valūtās norādīs savu pakalpojumu cenas, piemēram, maksa par konta atvēršanu/apkalpošanu, maksa par maksājuma karti, maksa par maksājumu veikšanu. Banku pakalpojumu komisijas maksas tiks pārrēķinātas no latiem uz eiro pēc oficiālā kursa, izmantojot likumā noteikto matemātisko noapaļošanas metodi.


1 Skatījumi
Q

Vai man jāpārslēdz depozīta un kredīta līgumi, konta līgumi?


Atbilde >
A

Nē, neviens kredīta, depozīta vai cits ar banku noslēgts līgums eiro ieviešanas dēļ nebūs jāpārslēdz, jo uz visiem līgumiem attieksies darbības nepārtrauktības princips.


3 Skatījumi
Q

Kas notiks ar manu maksājumu karti?


Atbilde >
A

Maksājumu karte turpinās darboties bez jebkādām izmaiņām, tās nav jāmaina, un katra karte turpinās darboties līdz tās termiņa beigām, kas norādīts uz kartes. Sākot no 2014. gada 1. janvāra, izmantojot karti bankomātā, varēsiet saņemt tikai eiro vai arī varēsiet iemaksāt tikai eiro. Norēķini par pirkumiem un pakalpojumiem ar maksājumu karti pēc eiro ieviešanas dienas būs ērtākais, ātrākais un arī drošākais norēķinu veids.


0 Skatījumi
Q

Kas notiks ar manu latu norēķinu/maksājumu kontu bankā?


Atbilde >
A

Klienta konta numurs saglabāsies nemainīgs. Kontā esošie lati tiks automātiski pēc oficiālā kursa bez maksas konvertēti uz eiro. Ja bankas klientam ir, piemēram, divi konti – viens latos un otrs eiro, tad pēc eiro ieviešanas abi būs eiro konti. Divu mēnešu laikā, tas ir, līdz 2014. gada 28. februārim, klients varēs viena konta atlikumu pārskaitīt uz otru kontu un slēgt tukšo kontu bez bankas komisijas maksas par šo pakalpojumu.


0 Skatījumi
Q

Kas notiks ar depozītiem un to % latos?


Atbilde >
A

Ieviešot eiro, uz visiem līdz eiro ieviešanas datumam noslēgtajiem noguldījumu līgumiem latos tiks attiecināts līgumu nepārtrauktības princips, kas nosaka, ka līgums paliek spēkā saskaņā ar iepriekš noslēgtajiem nosacījumiem, valūta tiek konvertēta pēc oficiālā kursa, un procentos izteiktie vērtību mēri nemainās.


0 Skatījumi
Q

Kas notiks ar kredītiem un to % latos?


Atbilde >
A

Ieviešot eiro, uz visiem līdz eiro ieviešanas datumam noslēgtajiem kredīta līgumiem latos tiks attiecināts līgumu nepārtrauktības princips, kas nosaka, ka līgums paliek spēkā saskaņā ar iepriekš noslēgtajiem nosacījumiem, valūta tiek konvertēta pēc oficiālā kursa un procentos izteiktie vērtību mēri nemainās. Ja kredītam ir noteikta mainīgā procentu likme, kas piesaistīta latu RIGIBOR indeksam, tad šis indekss tiks aizstāts ar tāda paša termiņa EURIBOR indeksu.


0 Skatījumi
Q

Cik man izmaksās naudas maiņa?


Atbilde >
A

Naudas konvertācija saistībā ar eiro ieviešanu no latiem uz eiro iedzīvotājiem būs bezmaksas, jo visus izdevumus segs bankas.


2 Skatījumi
Q

Kas man jādara naudas nomaiņas sakarā?


Atbilde >
A

Teorētiski nekas, bet, lai nomaiņa būtu maksimāli ērta, ieteicams jau laikus atbrīvoties no skaidrās naudas latiem, tos ieskaitot bankas kontā.


1 Skatījumi
Q

Kā notiks bezskaidrās naudas nomaiņa banku kontos?


Atbilde >
A

Bezskaidrās naudas jeb tās naudas, kas glabājas banku kontos, nomaiņa klientiem būs visērtākā un visātrākā – bankas automātiski un bez maksas eiro ieviešanas brīdī pārvērtīs kontos esošos latus par eiro pēc oficiālā kursa.


1 Skatījumi
Q

Kā notiks skaidrās naudas maiņa?


Atbilde >
A

Latus skaidrā naudā pret eiro pēc oficiālā kursa un bez komisijas maksas bankās varēs apmainīt 6 mēnešus pēc eiro ieviešanas, tātad no 2014. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam. Pēc tam latus skaidrā naudā pret eiro bez termiņa ierobežojuma varēs mainīt Latvijas Bankā. Vienu mēnesi pēc eiro ieviešanas skaidro naudu bez maksas varēs mainīt arī Latvijas Pasta atsevišķās nodaļās. Nelielus latu skaidrās naudas atlikumus varēs iztērēt arī veikalos, kas divas nedēļas pēc eiro ieviešanas dienas vēl pieņems arī latus, atlikumu jau izdodot eiro. 


3 Skatījumi
Q

Kāds būs eiro kurss?


Atbilde >
A

To pilnīgi skaidri mēs zināsim nākamā gada vidū, bet to valstu prakse, kas ieviesušas eiro līdz šim, liecina, ka nacionālās valūtas kurss pret eiro palicis nemainīgs. Latvijas gadījumā tas būtu 1 eiro = 0,702804 lati.


2 Skatījumi