Privātpersonām

Nordea Zelta kredītkarte

Nordea Zelta kredītkarte ›

Plašs priekšrocību klāsts
plānu īstenošanai

Uzzini vairāk ›

Nordea Pensiju 2.līmenis ›

Vai tavas Pensijas uzkrājumi ir ienesīgi?

Nordea Pensiju 2.līmenis

Klienta komplekts ›

Bankas populārākie pakalpojumi par
fiksētu mēneša
maksu

Klienta komplekts

Jauniem uzņēmumiem ›

Jūs saprotat biznesu. Mēs saprotam jūs.

Jauniem uzņēmumiem

Atvērto durvju dienas ›

„Midtown Apartments” Sestdien, 7.martā
no plkst. 12.00 - 17.00

Atvērto durvju dienas