Cenrādis: Stockmann MasterCard

Nordea informē klientus, ka ir veikti grozījumi Stockmann MasterCard kartes cenrādī, un tie ir publicēti zemāk. Iepriekš minētie grozījumi stāsies spēkā sākot no 2013.gada 01.oktobra.