Ērti darījumi ar fondiem internetbankā

Tavām ērtībām darījumus ar Nordea ieguldījumu  fondiem piedāvājam veikt internetbankas sadaļā Uzkrājumi un investīcijas.
 
Internetbankā tu vari:

  • Reģistrēt, mainīt vai izbeigt ieguldījumu fondu regulāro parakstīšanas rīkojumu.
  • Apskatīt darījumu statusu un apstiprinājumu, kur redzama izpildes cena un norēķinu diena, kad grāmatojums pabeigts.
  • Apskatīt darījumu vēsturi, kur parādās informācija par visiem iepriekš veiktajiem pirkšanas, pārdošanas un maiņas darījumiem.
  • Apskatīt savu ieguldītāja statusu un riska profilu atbilstoši aizpildītai Klienta anketai par ieguldījumu pakalpojumu izmantošanu,  Klienta anketu skatīt sadaļā MiFID.

 

 

ShadowShadowShadow

Padoms

Padoms
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana uzkrājumiem un ieguldījumiem
Saskaņā ar Latvijas valsts likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" peļņa no uzkrājumiem un investīcijām tiek aplikta ar samazinātu ienākumu nodokli. Uzzini, kā iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek piemērots katram no uzkrājumu veidiem.