Cenrādis

Šajā mājaslapas sadaļā ir pieejams cenrādis tiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti klientiem, kuru konta numurā ir redzami burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Ja Jūsu konta numurā ir redzami burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx) vai Jūsu norēķinu karti vai kredītkarti ir izsniegusi AS DNB banka, lūdzam apmeklēt šo mājaslapu: www.dnb.lv, kur atradīsiet Jums saistošo cenrādi (apzīmēts ar simboliem un burtu “(D)”).