E-identifikācija

E-identifikācija sniedz iespēju, izmantojot Nordea elektroniskās identifikācijas kodu karti, autorizēties ne tikai Nordea internetbankā, bet arī citos portālos. Dažādu e-pakalpojumu izmantošana ir vienkāršāka un neprasa daudz laika.
E-identifikācija ir pakalpojums, kas nodrošina  iespēju identificēt klientus uzņēmuma mājas lapā. Autorizācijai klienti izmanto elektroniskās identifikācijas kodus, ko lieto, lai autorizētos Nordea internetbankā.

Pēc autorizācijas var veikt pasūtījumus vai norēķināties par pirkumiem, izmantojot e-maksājuma vai karšu pieņemšanas pakalpojumu internetā.

Klientu personīgā informācija tiek nodota drošiem informācijas kanāliem, kas garantē pilnīgu datu aizsardzību. Ne uzņēmumam, ne klientiem nav jāuztraucas par informācijas atklāšanu trešajām pusēm.

E-pakalpojumu identifikācijas kodus iespējams izmantot, lai autorizētos dažādos portālos, piemēram, www.latvija.lv, www.eriga.lv, www.latvenergo.lv, www.lattelecom.lv, www.if.lv.
  • Uzņēmums var droši identificēt klientus internetā, neizmantojot atsevišķus klientu numurus un paroles.
  • Klientiem būtiski atvieglota rēķinu apmaksa, pasūtījumu veikšana un citi darījumi.
  • Uzņēmums droši zina, ar ko sadarbojas, jo klienti tiek identificēti, izmantojot Nordea internetbankas sistēmu.
  • Klientu personīgā informācija tiek sūtīta tikai caur drošiem informācijas kanāliem, kas garantē pilnīgu datu aizsardzību.
  • Nav nepieciešams ieviest jaunus klienta numurus un paroles.

Lai e-identifikācijas pakalpojumu iekārtotu uzņēmuma mājas lapā vai portālā, sazinies ar sava uzņēmuma kontaktpersonu Nordea bankā.

Ja uzņēmums nav Nordea klients, tad jāatver norēķinu konts Nordea bankā, uzrādot uzņēmuma reģistrācijas apliecību, paraksttiesīgo personu pases un statūtu kopiju.

Par e-identifikācijas pakalpojuma iekārtošanu jānoslēdz līgums.