Elektronisko norēķinu sistēma

Elektronisko norēķinu sistēma sniedz ērtu iespēju pārvaldīt uzņēmuma kontus 24 stundas diennaktī no jebkuras vietas, kur pieejams internets. Norēķinus var veikt ātrāk un ar zemāku komisiju nekā iesniedzot maksājumu rīkojumus bankā.

Elektronisko norēķinu sistēma atvieglo algu pārskaitīšanu un citu regulāru vai savlaicīgi plānotu maksājumu veikšanu. Piemēram, ja 30 darbiniekiem konkrētā datumā jāpārskaita alga uz viņu kontiem, tad to iespējams veikt uzreiz kā vienu maksājumu. Pārskaitījumi uz Nordea kontiem ir bez komisijas.

Sistēmas iespējas

 • Veikt iekšbankas, EUR un citu valūtu maksājumus.
 • Konvertēt valūtu pēc aktuālā kursa, kā arī vienoties par uzlabotu valūtas maiņas kursu.
 • Saņemt konta izrakstu par izvēlēto dienu.
 • Saņemt informāciju par konta atlikumu un/vai  tekošās dienas darījumiem.
 • Saņemt informāciju par starptautiskajiem ienākošajiem maksājumiem.
 • Veidot saņēmēju datubāzi.
 • Izmantot programmu arī tad, ja dators nav pieslēgts internetam. Piemēram, piekļūt vēsturiskajiem datiem un sagatavot maksājumus, kuri tiks izpildīti, tiklīdz internets būs pieejams. 


Lai iekārtotu Nordea elektronisko norēķinu sistēmu, sazinies ar sava uzņēmuma  kontaktpersonu Nordea bankā vai noslēdz līgumu par sistēmas izmantošanu jebkurā Nordea klientu apkalpošanas centrā.
 • Uzņēmuma dati ir aizsargāti pret nesakcionētu pieeju, izmantojot PATU drošības sistēmu, kas atbilst Somijas Banku asociācijas drošības standartiem.
 • Katram sistēmas lietotājam ir individuāla parole un lietotāja vārds.
 • Katram lietotājam iespējams noteikt piekļuvi konkrētiem sistēmas uzstādījumiem.
 •  Maksājumus ir iespējams autorizēt ar vienu vai vairākiem parakstiem.
 • Iespējams noteikt darījumu limitu katram sistēmas lietotājam.