Internetbankas funkcija Profili

Izmantojot privātpersonas lietotāja numuru un elektroniskās identifikācijas kodus, var lietot arī uzņēmuma internetbanku. Lai piekļūtu uzņēmuma internetbankai, uzņēmuma internetbankas līgumā personai ir jābūt minētai kā internetbankas lietotājam.

Kā izmantot funkciju Profili
Privātpersonas internetbankas izvēlnē ir redzams uzņēmuma nosaukums vai vairāku uzņēmumu nosaukumi, kuru internetbankai ir tiesības piekļūt. Katrs izvēlnē minētais uzņēmums ir atsevišķs Profils. Izvēloties kādu no Profiliem, tiek parādīta izvēlētā uzņēmuma internetbankas sadaļa Sākums. Attiecīgā uzņēmuma internetbankā ir pieejamas visas sadaļas un iespējams veikt visas darbības, kādas ir noteiktas uzņēmuma internetbankas līgumā.

Autorizējoties internetbankā ar savu privātpersonas elektroniskās identifikācijas kodu, klientam ir iespēja mainīt Profila uzstādījumus sadaļā Uzstādījumi Profila uzstādījumi. Sadaļā iespējams izvēlēties, kurš Profils tiks parādīts pirmais pēc autorizācijas internetbankā, kā arī izveidot personalizētus nosaukumus uzņēmumu profiliem, kas redzami izvēlnē.

Autorizējoties internetbankā ar uzņēmuma identifikācijas kodiem, būs pieejama tikai konkrētā uzņēmuma internetbanka.  Funkcija Profili nebūs pieejama.


Funkcijas Profili piešķiršana
Funkcija Profili tiek piešķirta visiem Nordea klientiem automātiski. Tas nozīmē, ja uzņēmuma darbinieks ir Nordea klients kā privātpersona un kļūst arī par uzņēmuma internetbankas lietotāju, tad viņam uzreiz tiek piedāvāta iespēja no privātpersonas internetbankas pārslēgties uz uzņēmuma internetbanku. 

Ja privātpersona kļūst par vēl kāda uzņēmuma internetbankas lietotāju, tad šī uzņēmuma nosaukums automātiski tiek pievienots Profilu sarakstam.

Ja funkciju Profili nevēlies izmantot, no tās vari atteikties, uzrakstot iesniegumu jebkurā Nordea klientu apkalpošanas centrā, zvanot uz kontaktu centru vai nosūtot vēstuli internetbankas sadaļā Sarakste.

Bloķēts internetbankas lietotāja numurs
Ja tiek bloķēts privātpersonas internetbankas lietotāja numurs, tad funkcija Profili vairs nedarbosies.

Ja tiek bloķēts uzņēmuma internetbankas lietotāja numurs, tad bloķētā lietotāja profils nebūs pieejams izvēlnē, bet funkcija Profili  darbosies.