Ķīlas reģistrācija un apdrošināšana

Lai reģistrētu ķīlu, pie notāra jāapliecina paraksti uz ķīlas reģistrācijas dokumentiem. Notāru sarakstu skatīt sadaļā Notāri

Informāciju, kādi dokumenti jāiesniedz un kādas nodevas jāsamaksā, lai ķīla tiktu reģistrēta attiecīgajā reģistrā, skatīt sadaļā Zemesgrāmata un komercķīlu reģistrs.

Aizdevuma nodrošinājumam jābūt apdrošinātam. Apdrošināšanas prasības un apdrošinātāju sarakstu, ar kuriem sadarbojas Nordea, skatīt sadaļā Apdrošināšana.
Notāri
Kontaktinfomācija Darba laiks
Valda Vaivara, Aigars Kaupe
Tel: 67331316
Kalpaka bulvāris 9
p. - c.: 12.00-17.00
p.: 10.00-15.00
Ilze Pilsētniece
Tel: 67 201 301
Pērses iela 9/11
p. - p.: 10.00-16.00
Inita Kalniņa
Tel: 67 276 020
Bruņinieku iela 8a-3
p., c.: 10.00-18.00
o.: 9.00-16.00
t.: 13.00-18.00
p.: 8.00-13.00
Irēna Ziringa
Tel: 67 313 608
Zaubes iela 7 - 2
p. - c.: 12.00-17.00
p.: 10.00-15.00
Hermanis Vidžups
Tel: 67 228 816
Republikas iela 2a
p. - c.: 10.00-17.00
p.: 10.00-16.00
Ventspils

Monika Laiviņa - Laiveniece
Tel: 63 622 139
Kuldīgas iela 27

p.: 9.00 - 14.00
o., c.: 13.00 - 18.00
t.: 10.00 - 15.00
p.: 9.00 - 16.00

Liene Grāvīte
Tel: 63 633 083
Kuldīgas iela 26

p., t.: 13.00 - 18.00
o., c.: 10.00 - 16.00
p.: 9.00 - 14.00
Daugavpils

Gundega Rutkovska
Tel: 65 420 244
Ģimnāzijas iela 11

p. - o.: 9.00 - 16.00
t.: 10.00 - 17.00
c.: 9.00 - 17.00
p.: 9.00 - 14.00
Sigulda
Lūcija Kreile
Tel: 67 973 122, 26 599 118
Pils iela 8
p., t.: 10.00 - 15.00
o.: 14.00 - 20.00
c.: 12.00 - 18.00
p.: 10.00 - 15.00
Valmiera

Ineta Nīlandere
Tel: 64 222 273
Rīgas iela 9-4

p., o.: 9.00 - 16.00
t., p.: 9.00 - 14.00
Rēzekne

Romualds Laizāns
Tel: 64 222 273
Rīgas iela 9-4

p., t.: 12.00 - 20.00
o., c.,p.: 8.30 - 17.00

Ļubova Pavlovska
Tel: 64622642
N. Rancāna iela 36

gada nepāra nedēļās: 12:00 - 17:00
gada pāra nedēļās: 8:00 - 13:00
Jelgava

Daina Andersone
Tel: 29 460 827
Mātera iela 23/25-75

p. - c.: 9.00 - 17.00
p.: 9.00 - 16.00

Ilga Tauriņa
Tel: 63 048 550
Lielā iela 16 – 2 (ieeja no Mātera ielas)

p., t.: 14.00 - 19.00
0., c., p.: 10.00 - 15.00

Ināra Dzene
Tel: 26 333 145, 63 028 157
Sudrabu Edžus iela 15

p.: 10.00 - 18.00
o. - c.: 12.00 - 17.00
p.: 8.00 - 16.00
Liepāja

Jevgenija Jaunģelže
Tel: 63 420 703
Pasta iela 4

p., c., p.: 9.00 - 17.00
o.: 8.00 - 16.00
t.: 11.00 - 19.00


Ar pilno notāru sarakstu var iepazīties www.latvijasnotars.lv
Maksa par katru notāra apliecināto parakstu ir LVL 15 - 25.

Iesniedzamie dokumenti

 • Nostiprinājuma lūgums (1 notariāli apstiprināts eksemplārs).
 • Aizdevuma līgums (1 eksemplārs; nav notariāli apstiprināts).
 • Hipotēkas līgums (1 eksemplārs; nav notariāli apstiprināts).
 • Kvīts par valsts nodevas samaksu.
 • Kvīts par kancelejas nodevas samaksu.
 • Citas bankas piekrišana (pārkreditācijas gadījumā)

Juridiskai personai jāmaksā šādas nodevas:


Valsts nodeva

0.1% no aizdevuma summas, bet ne vairāk par 1000 LVL.

Saņēmējs: Valsts kase, Reģ.Nr. 90000050138.

Saņēmēja konta Nr. LV12TREL1060190917600.

Saņēmēja banka: Latvijas Banka.

Maksājuma mērķis: valsts nodeva par ķīlas tiesību nostiprināšanu, kadastra numurs, nodalījuma numurs, nostiprinājuma lūdzēja vārds, uzvārds /nosaukums, personas kods /reģistrācijas numurs, ja nav zināms, tad nekustamā īpašuma adrese.


Kancelejas nodeva un maksa par nodalījuma norakstu

10 LVL.

Saņēmējs: Valsts kase, Reģ.Nr. 90000050138.

Saņēmēja konta Nr. LV61TREL1060190917300.

Saņēmēja banka: Latvijas Banka.

Maksājuma mērķis: kancelejas nodeva par hipotēkas nostiprināšanu, kadastra numurs, nodalījuma numurs, nostiprinājuma lūdzēja vārds, uzvārds /nosaukums, personas kods /reģistrācijas numurs, ja nav zināms, tad nekustamā īpašuma adrese.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikums (1 notariāli apstiprināts eksemplārs).
 • Aizdevuma līgums (nav notariāli apstiprināts).
 • Komercķīlas līgums (nav notariāli apstiprināts).
 • Kvīts par valsts nodevas samaksu.


Valsts nodeva

25 LVL.

Saņēmējs: Valsts kase, Reģ.Nr. 90000050138.

Saņēmēja konta Nr. LV84TREL1060190913200.

Saņēmēja banka: Latvijas Banka.

Maksājuma mērķis: valsts nodeva par komercķīlas reģistrēšanu, uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs.

Īpašumam jābūt apdrošinātam visā mājokļa kredīta atmaksas laikā. To iespējams apdrošināt pret šādiem riskiem

 • uguns
 • noplūde no inženierkomunikācijām
 • dabas stihiskie postījumi
 • trešo personu prettiesiska rīcība

Maksimālais pašrisks ir 20% no summas.

Apdrošināšanas kompānijas
If P&C Insurance AS Latvijas filiāle http://www.if.lv/
Seesam Latvia www.seesam.lv
Balta www.balta.lv
Balva www.balva.lv
BTA www.bta.lv
Baltijas Apdrošināšanas Nams www.ban.lv
Gjensidige Baltic www.gjensidige.lv
ERGO Latvija www.ergo.lv

* Nav pieļaujama zemapdrošināšana - ja apdrošinājuma summa ir mazāka par apdrošināšanas vērtību
** Apdrošināšanas summai jāatbilst paredzamajam maksimālajam krājumu apmēram noliktavā
Apdrošināšanas polisē kā labuma guvējs ir jānorāda Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāle.