Faktorings

Uzņēmums nodod debitora parādus Nordea Finance, pretī saņemot tūlītēju rēķinu apmaksu. Pircējs norēķinās ar Nordea Finance pārdevēja norādītajā samaksas termiņā.

Faktorings ir uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu finansēšana pret debitoru parādiem. Šo pakalpojumu izmanto vairumtirdzniecības un ražošanas uzņēmumi, lai izvairītos no apgrozāmo līdzekļu iesaldēšanas. Faktorings ir efektīvs risinājums arī gadījumos, kad pārdevējs piedāvā pircējam garāku samaksas termiņu par pārdoto preci.

Faktorings ietver 3 pakalpojumus:

 • Darījuma finansēšana.
 • Rēķinu administrēšana.
 • Debitoru riska nosegšana.


Nordea piedāvā iekšzemes (pircējs atrodas Latvijā) un eksporta (pircējs atrodas ārvalstīs) faktoringu.

Banka var nosegt debitoru risku līdz 90%, izmantojot kredīta apdrošināšanas iespējas.

Pircējam

 • Izdevīgāki samaksas noteikumi.
 • Palielinās pirktspēja, jo netiek izmantots aizņēmums.


Pārdevējam

 • Uzlabo uzņēmuma likviditāti ar kredīta palīdzību, kuram nav nepieciešamas papildu garantijas un nodrošinājums.
 • Uzlabo pircēju maksāšanas disciplīnu.
 • Atvieglo naudas plūsmas plānošanu.
 • Palielina pārdošanas apjomus.
 • Netiek tērēti resursi pircēju parādu administrēšanai.
 • Nodrošina efektīvāku naudas atguvi, samazinot neapmaksāto rēķinu īpatsvaru.
 • Atļauj piedāvāt pircējiem garākus samaksas  termiņus.
 • Nosedz pircēja maksātspējas risku, ja tiek izmantota kredīta apdrošināšana.
 • Nodrošina ērtu informācijas apmaiņu starp Nordea Finance un pārdevēju, izmantojot pārlūkprogrammu uzņēmuma internetbankā.


Eksportētājam

 • Iespēja piedāvāt pircējam izdevīgākus samaksas noteikumus, balstoties uz veikto kredīta pētījumu.
 • Sedz iespējamos zaudējumus, kas var rasties no samaksas nesaņemšanas, novēlošanās vai pircēja iespējamā bankrota.
 • Konsultācijas par pircēja valsts likumdošanu, maksāšanas noteikumiem un citu svarīgu informāciju, kas saistīta ar eksporta darījumiem.
 • Elastīgi kredīta noteikumi eksporta apgrozījuma palielināšanai.


Piesaki faktoringa pakalpojumu, zvanot uz Nordea kontaktu centru  pa tālruni  67 005 788 vai rakstot uz e-pastu faktorings@nordea.com .

 • Faktoringa termiņš: 12 mēneši, ar iespēju pagarināt termiņu.
 • Faktoringa minimālais limits 1 pircējam: 5000 EUR.
 • Procenti + nedēļas BOR, Nordea bāzes likme + 2 – 5%.
 • Rēķina maksimālais apmaksas termiņš: 90 dienas.
 • Finansēšanas valūtas:  EUR, USD, GBP, SEK, DKK.


Nepieciešamie dokumenti

Aizpildīta pieteikuma veidlapa.