Kā sagatavoties konsultācijai

Piesakoties overdraftam vai ilgtermiņa kredītam jebkurā Nordea klientu apkalpošanas centrā, jāsniedz informācija par uzņēmumu un finansējuma mērķi.

Informācija par uzņēmumu:

 • Ar ko uzņēmums nodarbojas un kā ir attīstījies?
 • Kas ir uzņēmuma īpašnieki/vadītāji un kāda ir viņu pieredze?
 • Kādas ir uzņēmuma īpašās priekšrocības un vieta tirgū (galvenie konkurenti)?
 • Kādi ir sadarbības partneri un kāda ir savstarpējā norēķinu kārtība?
 • Kādas telpas, tehnoloģijas, aprīkojumu un citus resursus uzņēmums izmanto? Vai tie pieder uzņēmumam, vai tiek īrēti (uz kādiem nosacījumiem)?
 • Kādas ir uzņēmuma attīstības perspektīvas un nākotnes plāni?
 • Kādas ir uzņēmuma kredītsaistības, to mērķis?


Informācija par finansējuma mērķi:

 • Kādam mērķim nepieciešams aizdevums?
 • Kā projekta īstenošana uzlabos uzņēmuma darbību? Citi ieguvumi?
 • Projekta kopējās izmaksas, projekta finansēšanas avoti?
 • Kā projekts tiks realizēts? Kādi ir plānotie norēķinu noteikumi?
 • Kādi ir plānotie aizdevuma atmaksas avoti?
 • Kāds ir piedāvātais nodrošinājums (ķīla)?


Izvērtējot konkrēto projektu, bankas darbinieki var uzdot arī citus jautājumus.