Konsolidētais rēķins

Uzņēmumiem, kuri Nordea Finance Latvia ir noslēguši vairāk kā 5 līzinga līgumus, piedāvājam pārskatāmāku rēķinu par līzinga maksājumiem.

Visus viena veida līguma – operatīvā vai finanšu līzinga – rēķinus iespējams apvienot 1 konsolidētā rēķinā. Uzņēmumam tiek nosūtīts tikai 1 rēķins ar pielikumu, kurā apskatāmi visi nomas maksājumi atbilstoši noslēgtajiem līzinga līgumiem. Konsolidētais rēķins ir bez maksas.

Piesakies konsolidētā rēķina saņemšanai, rakstot pieteikumu brīvā formā uz e-pastu lizings@nordea.com.