Konsolidētais rēķins

Uzņēmumiem, kuri Luminor Līzings SIA ir noslēguši vairāk kā 5 līzinga līgumus, piedāvājam pārskatāmāku rēķinu par līzinga maksājumiem.

Visus viena veida līguma - operatīvā vai finanšu līzinga – rēķinus iespējams apvienot vienā konsolidētā rēķinā. Līdz ar to jums tiek nosūtīts tikai viens rēķins ar pielikumu, kurā atspoguļoti visi nomas maksājumi atbilstoši noslēgtajiem līzinga līgumiem. Konsolidētais rēķins ir bez maksas.

Lai pieteiktos konsolidētā rēķina saņemšanai, rakstiet pieteikumu brīvā formā uz e-pastu lizings@luminor.lv.