Ofisa un medicīnas tehnikas noma

AssetMaster ir īpašs pakalpojums IT aprīkojuma, biroja un medicīnas tehnikas nomai. Uzņēmums samazina izdevumus, nomājot iekārtu tās efektīvās darbības periodā. AssetMaster paaugstina efektivitāti un konkurētspēju, kas saistīta ar mūsdienīgu tehnoloģiju lietošanu.
Izmantojot nomas pakalpojumu, uzņēmums samaksā mazāk, nekā norēķinoties uzreiz. Nomas beigās iespējams pagarināt termiņu, izpirkt nomāto objektu vai atgriezt bankai. Atgriešanas gadījumā Nordea nodrošina drošu datu dzēšanu, tehnikas utilizāciju videi draudzīgā veidā vai turpmāku realizāciju.

AssetMaster nomas pakalpojums atbilst standartam IAS (International Accounting Standarts), kas kopā ar on-line režīma pamatlīdzekļu vadības sistēmu AssetAdvantage ļauj ērti iegādāties, nomāt un uzskaitīt pamatlīdzekļu izmaksas dažādos aspektos un atbilstoši uzņēmuma specifikai.

Nomas objekti nav jāiekļauj uzņēmuma bilancē, jo uzskatāmi par ārpusbilances saistībām. Maksājumi par AssetMaster darījumiem  jāuzrāda kā izdevumi līdzās norēķiniem par citiem pakalpojumiem.

Asset Master ir plaši izmantots pakalpojums Skandināvijas valstīs. Tas sāk iegūt arvien būtiskāku nozīmi medicīnas nozarē un ar IT tehnoloģijām saistītajos uzņēmumos arī Baltijas valstīs.
 • Komplekss risinājums. Visas ar nomu saistītās izmaksas iekļautas vienā fiksētā ceturkšņa maksājumā par visiem nomas objektiem.
 • Efektivitātes celšana. Iespēja paaugstināt IT un medicīnas iekārtu atdevi, sekot tirgus prasībām, tehnoloģijām un strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām.
 • Ietaupījums. Par iekārtu lietošanu uzņēmums samaksā mazāk nekā iegādājoties iekārtas uzreiz vai noformējot finanšu līzingu.
 • Fiksēts nomas maksājums. Ļauj veikt precīzu budžetu plānošanu.
 • Ārpusbilances noma. Atvieglota izmaksu uzskaite.
 • Elastīgs risinājums. Iespēja pagarināt nomas līgumu (ar samazinātu nomas maksājumu), atgriezt i vai izpirkt nomas objektu.
 • Pamatlīdzekļu visa dzīves cikla vadības sistēma AssetAdvantage. Viegla un ērta izmaksu kontrolēšana, atskaišu veidošana, nomas objektu uzskaite un administrēšana.

Piesakies  AssetMaster, sazinoties ar sava uzņēmuma kontaktpersonu Nordea bankā, zvanot uz kontaktu centru pa tālruni 67 005 788 vai rakstot uz e-pastu lizings@nordea.com.

Lai izmantotu AssetMaster pakalpojumu, izvēlies uzņēmumam nepieciešamo tehniku pie vēlamā pārdevēja un sazinies ar Nordea banku.

Mūsu speciālists informēs par nomas noteikumiem un sagatavos piedāvājumu.

 • Pārdevējam jābūt juridiskai personai.
 • Nomas periods: līdz 5 gadiem.
 • Pirmā iemaksa: sākot no 0%.
 • Ceturkšņa maksājums ir fiksēts visam nomas termiņam.
 • Minimālais finansējuma apjoms: 5000 EUR.
 • Darījuma valūta: EUR.
 • Dokumentu noformēšana: līdz 1,5% no kopējā finansējuma summas + PVN (minimālā 150 EUR +PVN).
 • Visā nomas termiņa laikā iekārtai jābūt apdrošinātai.

Nepieciešamie dokumenti

 • Aizpildīta pieteikuma veidlapa.
 • Uzņēmuma finanšu pārskats par pēdējo gadu.
 • Par pēdējo ceturksni vai pusgadu - peļņas un zaudējumu pārskats, bilance, ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats.


Nomas maksājumi

Katru ceturksni uzņēmumam elektroniski bez maksas vai pa pastu (komisija saskaņā ar Cenrādi) tiek izsūtīts nomas maksājuma rēķins.