Tirdzniecības finansēšana

Samaziniet risku starptautiskās tirdzniecības darījumos!  Bankas garantija 
Bankas nodrošinājums darījuma saistību izpildei
Banka uzņemas saistības samaksāt trešajai personai garantijas summu.
Apmaksas veids par precēm un pakalpojumiem
Banka iekasē samaksu apmaiņā pret dokumentiem.
Nodrošinājums tirdzniecības darījumiem
Banka samaksā pārdevējam pēc kredīta vēstulē noteikto dokumentu saņemšanas.