Bankas garantija

Bankas garantija ir pakalpojums, kurā banka pēc sava klienta lūguma apņemas samaksāt trešajai personai noteiktu garantijas summu gadījumā, ja klients neizpildīs savas saistības pret trešo personu.
Bankas garantija ir nodrošinājuma veids, kas palīdz samazināt finanšu risku preču importa un/vai eksporta darījumos.

Pirmā pieprasījuma garantijas gadījumā banka veic samaksu, ja garantijas saņēmējs iesniedzis pirmo rakstisko pieprasījumu, kas atbilst garantijas nosacījumiem.

Bankas galvojuma gadījumā banka veic samaksu, ja papildus garantijas saņēmēja pieprasījumam saņemta arī garantijas prasītāja piekrišana vai tiesas lēmums, ka šāda samaksa ir veicama.

Bankas garantija tiek izsniegta saskaņā ar klienta pieteikumu 3 darba dienu laikā pēc nodrošinājuma noformēšanas bankā.

Nordea piedāvā šādus bankas garantijas veidus:

  • Konkursa nodrošinājuma (piedāvājuma nodrošinājuma) bankas garantija nodrošina konkursa pretendenta saistību izpildi atbilstoši konkursa nolikumam.
  • Avansa maksājuma bankas garantija nodrošina avansa atmaksu, ja avansa saņēmējs neizpildīs līguma nosacījumus.
  • Izpildes (līguma saistību) nodrošinājuma bankas garantija nodrošina garantijas prasītāja/izpildītāja līguma saistību izpildi.
  • Garantijas laika garantija nodrošina garantijas prasītāja/izpildītāja garantijas laika saistību izpildi saskaņā ar līgumu.
  • Maksājuma garantija nodrošina pircēja maksājuma saistību izpildi saskaņā ar līgumu.
  • Aizdevuma garantija nodrošina aizdevēja prasījumu pret aizņēmēju.
  • Muitas galvojums nodrošina garantijas prasītāja akcīzes nodokļa, PVN un muitas iestāžu administrēto nodokļu parāda atmaksu Valsts ieņēmumu dienestam.