Dokumentu inkaso

Dokumentu inkaso ir norēķinu veids tirdzniecības darījumos. Banka pēc pārdevēja lūguma iekasē samaksu par pārdotajām precēm apmaiņā pret dokumentiem, kas apliecina preču piegādi pircējam.

Dokumentu inkaso veidi

  • Dokumenti pret samaksu – iekasētāja banka izsniedz dokumentus pircējam tikai pret samaksu noteiktā valūtā.
  • Dokumenti pret (pārvedu vekseļa) akceptu – iekasētāja banka izsniedz dokumentus tikai pret pircēja akceptu uz pārvedu vekseļa, kas maksājams kādā nākotnes datumā.

Iekasēšana tiek izpildīta saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības kameras Parīzē publikāciju Nr. 522 Vienotie iekasēšanas noteikumi.

  • Iespēja izvēlēties – veikt samaksu vai neveikt.
  • Iespēja maksāt pret dokumentiem, kas apliecina preču piegādi, nevis veikt priekšapmaksu.
  • Iespēja saņemt atlikto maksājumu, ja dokumenti saņemami pret pārvedu vekseļa akceptu.
  • Zemākas bankas pakalpojumu izmaksas, salīdzinot ar kredīta vēstulēm.
  • Dokumenti tiek atdoti pircējam tikai apmaiņā pret samaksu vai akceptu uz pārvedu vekseļa samaksāt noteiktā nākotnes datumā.
  • Iespēja saglabāt kontroli pār precēm līdz brīdim, kad pircējs ir veicis samaksu vai akceptējis pārvedu vekseli.
  • Efektīvāka administrēšana, jo banka seko līdzi samaksas saņemšanai.
  • Iespēja saņemt no pircēja bankas garantiju.
Zemākas bankas pakalpojumu izmaksas, salīdzinot ar kredīta vēstulēm.