Kredīta vēstule

Kredīta vēstule ir samaksas veids tirdzniecībā. Banka uzņemas saistības samaksāt pārdevējam, saņemot tirdzniecības dokumentus par to, ka prece ir nosūtīta pircējam.

Kredīta vēstule ir rakstiskas saistības, kuras banka uzņemas pēc sava klienta (pircēja) lūguma.

Kredīta vēstulē banka garantē samaksāt noteiktu naudas summu kredīta vēstules saņēmējam (pārdevējam), kad tiks saņemti kredīta vēstulē noteiktie tirdzniecības dokumenti.

Kredīta vēstule tiek izsniegta saskaņā ar klienta pieteikumu 3 darba dienu laikā pēc nodrošinājuma noformēšanas bankā.

Nordea banka var nosūtīt kredīta vēstuli uz jebkuru banku jebkurā valstī.

 • Darījuma drošība, jo banka veiks samaksu tikai tad, ja dokumenti apliecinās pircēja norādīto nosacījumu un starptautisko noteikumu pilnīgu izpildi.
 • Pircējam var uzticēties, tādēļ pārdevējs var piekrist labvēlīgākiem samaksas nosacījumiem (neprasīt avansu, atlikt samaksu).
 • Garantija, ka preces tiks piegādātas atbilstoši kredīta vēstules noteikumiem. 
 • Pircējs noteiktā laika posmā saņem visus kredīta vēstulē prasītos tirdzniecības dokumentus.
 • Vadības instruments: konkrēti piegādes laiki, noteiktu dokumentu iesniegšana, samaksas saņemšanas administrēšana utt.
 • Banka ir garantējusi samaksu.
 • Pārdevējs nav atkarīgs no pircēja vēlmes vai spējas samaksāt par piegādāto preci.
 • Noteikts samaksas datums.
 • Drošība, ka pasūtījums netiks atcelts vai mainīts bez pārdevēja piekrišanas.
 • Bankas konsultācijas tirdzniecības dokumentu noformēšanā.
 • Nordea Bank AB Latvijas filiāles izsniegtas kredīta vēstules saņēmējs iegūst Nordea Bank AB saistības veikt samaksu pret kredīta vēstulē noteiktiem dokumentiem.
 • Iespēja saņemt Nordea finansējumu.