Pensiju 3.līmenis

Darba devēja iemaksas pensiju 3. līmenī paaugstina darbinieku motivāciju un stiprina lojalitāti uzņēmumam. Iemaksām privātā pensiju fondā ir būtiski nodokļu atvieglojumi. Darba devējam tas ir īpaši izdevīgi, salīdzinājumā ar citām darbiniekiem piedāvātajām priekšrocībām.

Par pensiju 3. līmenī veiktajām darba devēja iemaksām, kas nepārsniedz 10% no darbinieka bruto darba algas gadā, pienākas nodokļu atvieglojumi:

 • Netiek ieturētas darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas (24,09%).
 • Netiek ieturētas darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksas (11%).
 • Ar iedzīvotāju ienākumu nodokli (23%) darba devēja iemaksas tiek apliktas tikai kapitāla saņemšanas brīdī.
 • Tiek samazināts uzņēmuma apliekamais ienākums (15%).


Nordea konsultanti palīdzēs aprēķināt iespējamo ietaupījumu un izveidot efektīvu atalgojuma sistēmu, no kuras ieguvējs būs gan uzņēmums, gan darbinieki.

 • Iespēja motivēt visus vai daļu darbinieku saskaņā ar uzņēmuma noteiktajiem kritērijiem.
 • Līdzekļu ietaupījums darbaspēka atalgojumam un mazāki nodokļu maksājumi.
 • Elastīga iemaksu kārtība Nordea pensiju fondā, uzņēmumam izvēloties izdevīgāko iemaksu apjomu un biežumu.
 • Iespēja ieguldīt vienā vai abos Nordea privātajos pensiju plānos.
 • Profesionālas konsultācijas par ilgtermiņa uzkrājumu ieviešanu uzņēmuma atalgojuma sistēmā.
 • Lielāki ienākumi, aizejot pensijā.
 • Iespēja saņemt uzkrātos līdzekļus, sasniedzot 55 gadu vecumu.
 • Pensiju 3. līmenī uzkrātais kapitāls ir mantojams.
 • Darbinieks var izvēlēties uzkrājumu veidot uzņēmuma izraudzītā pensiju plānā, vai pārnest uz citu.
 • Uzkrājumi ir drošībā, jo iemaksas tiek veiktas licencētos pensiju plānos, kurus uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija.
 • Papildus uzņēmuma iemaksām arī darbinieks var veikt iemaksas savā pensiju 3. līmeņa kapitālā un izmantot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus.
 • Līdz 75% no plāna līdzekļiem tiek ieguldīti kapitāla vērtspapīros – uzņēmumu akcijās un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu – obligācijās, noguldījumos kredītiestādēs. Pensiju plāna valūta ir EUR. Pensiju plāna ieguldījumi tiek veikti starptautiskajos finanšu tirgos, arī izmantojot ieguldījumu fondus.
 • Šī ieguldījumu stratēģija piemērota uzņēmuma dabiniekiem, kuri sagaida potenciāli augstu kapitāla ienesīgumu, kuriem ir pieņemamas ievērojamas kapitāla svārstības un līdz plānotajai uzkrājumu saņemšanai palikuši ne mazāk kā 10 gadi.


Nordea progresīvā ieguldījumu plāna komisijas no iemaksām:

Pensiju fondam  2.00%
FKTK 0.40%

 

Nordea progresīvā pensiju plāna komisijas gadā no vidējiem aktīviem:

Pensiju fondam 1.00%
Līdzekļu turētājam 0.15%
Līdzekļu pārvaldītājam 1.60%


 

 • Līdz 25% no plāna līdzekļiem tiek ieguldīti kapitāla vērtspapīros – uzņēmumu akcijās un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu – obligācijās, noguldījumos kredītiestādēs. Pensiju plāna valūta ir EUR. Pensiju plāna līdzekļi tiek izvietoti starptautiskajos finanšu tirgos, arī izmantojot ieguldījumu fondus.
 • Šī ieguldījumu stratēģija piemērota uzņēmuma darbiniekiem, kuriem svarīgs relatīvi drošs un stabils, lai arī neliels kapitāla pieaugums un līdz plānotajai uzkrājuma saņemšanai palikuši mazāk nekā10 gadi.


Nordea sabalansētā pensiju plāna komisijas no iemaksām:

Pensiju fondam  1.00%
FKTK 0.40%


Nordea sabalansētā pensiju plāna komisijas gadā no vidējiem aktīviem:

Pensiju fondam 1.00%
Līdzekļu turētājam 0.15%
Līdzekļu pārvaldītājam 1.10%