Fondu pārvaldīšana Nordea bankā

Banka piedāvā ieguldījumu fondus, ko piedāvā un pārvalda Nordea Investment S.A. ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas reģistrēta Luksemburgā, bet darbojas vairākās valstīs. Lai nodrošinātu plašu ieguldījumu fondu  klāstu ar labākiem rezultātiem, Nordea Investment S.A. izmanto multi – boutique stratēģiju, izplatot gan iekšēji, gan ārēji pārvaldītus ieguldījumu fondus.

Ieguldījumu fondu klāsta pārvaldībai Nordea izmanto divas dažādas stratēģijas:

  • Kodola produkti ietver fondus, kas tiek pārvaldīti ar mērķi sasniegt  lielāku atdevi nekā fonda izvēlētā etalona (benchmark) sniegtais rezultāts, taču noteiktu robežu ietvaros, lai izvairītos no pārāk liela riska.
  • Alpha stratēģijas produkti tiek pārvaldīti, piešķirot fonda pārvaldniekam rīcības brīvību ieguldīt līdzekļus ar minimāliem ierobežojumiem, lai sasniegtu maksimālo peļņu investoriem.

Nordea ieguldījumu fondus pārvalda iekšējie un ārējie pārvaldnieki, lai nodrošinātu pēc iespējas augstāku peļņu atbilstoši pieņemamajam riska līmenim.

Iekšējie pārvaldnieki (internal boutique)

  • Izveidojot noteikto pamata aktīvu klašu iekšējo pārvaldnieku grupu, mūsu speciālistiem ir vislielākās iespējas koncentrēties uz naudas pārvaldību, lai maksimāli palielinātu peļņu.
  • Tomēr, izmantojot tikai iekšējos resursus, izveidot Alpha stratēģiju visās aktīvu klasēs un reģionos ir praktiski neiespējami. Tādēļ  mēs sadarbojamies arī ar ārējiem aktīvu pārvaldniekiem, lai nodrošinātu  labākos ieguldījumu risinājumus. 


Ārējie pārvaldnieki (external boutique)

Izmantojot plašāku un diversificētāku produktu klāstu, Nordea nodrošina augstu fondu pārvaldības kvalitāti. Mums ir ekskluzīva sadarbība ar pasaulē vadošajiem ieguldījumu pārvaldniekiem. Ja rodas tirgus vajadzība vai parādās jaunas ieguldījumu perspektīvas, sadarbība ar ārējiem pārvaldniekiem sniedz elastīgu iespēju piesaistīt jaunus pārvaldniekus.

Nordea multi – boutique modeļa panākumu atslēga ir Nordea grupas mērogs un stabilitāte apvienojumā ar priekšrocībām, ko sniedz piesaistītie ārējie pārvaldnieki.

Mūsu fondu pārvaldītāji koncentrējas uz šādām centralizētām atbalsta funkcijām: riska menedžments, pārdošana, mārketings, produktu attīstība un klientu attiecību veicināšana. Tas nodrošina vienkāršu pieeju jebkuram Nordea  piedāvātajam fondam un plašu aktīvu riska un atdeves attiecību klāstu.

Nozares labākie speciālisti kopīgi veido labākus produktus, labāku servisu, labāku ieguldījumu atdevi.

Vairāk par multi-boutique stratēģiju skatīt šeit.