Ieguldījumu fondi

 
Ieguldījumu fondi piedāvā iespējas gan investoriem, kuri izvēlas stabilu peļņu un sabalansētu risku, gan tiem, kuri ir atvērti lielākam riskam un iespējai nopelnīt vairāk. Ieguldījumu fondu uzdevums ir uzkrāt un vairot to turētāju kapitālu.
 

Ieguldījumu fondi ir viens no efektīvākajiem naudas uzkrāšanas un ieguldīšanas veidiem. Tie ir piemēroti, ja uzņēmums vēlas palielināt ieguldītā kapitāla vērtību vai efektīvāk pārvaldīt sava kapitāla plūsmu. Pat ar nelielu kapitālu, sākot no 50 EUR , iespējams piekļūt vērtspapīru tirgiem, ieguldot fondos ar augstāku vai zemāku riska pakāpi.

Plašais Nordea ieguldījumu fondu klāsts ļauj izvēlēties uzņēmuma interesēm un vēlamajam riska līmenim piemērotāko  ieguldījumu stratēģiju. Pieredzējušie Nordea fondu pārvaldītāji aktīvus iegulda perspektīvu uzņēmumu akcijās un obligācijās, sagaidot šo vērtspapīru vērtības pieaugumu un tādējādi nodrošinot potenciālas peļņas iespējas.

Atšķirībā no klasiskajiem uzkrājumiem vai termiņnoguldījumiem, fondi apvieno ieguldītos līdzekļus ar citu investoru līdzekļiem. Tā ir iespējams gūt maksimālu ienesīgumu. Ieguldījumi fondos ir lieliska alternatīva kapitāla ieguldīšanai mākslas darbos, nekustamajā vai kustamajā īpašumā un citos aktīvos.

Ieguvumi

  • Zems minimālais ieguldījums. Minimālā ieguldījuma summa 50 EUR.
  • Likviditāte. Investors var pirkt un pārdot fondu daļas, saņemot līdzekļus dažu dienu laikā, kā arī mainīt vai papildināt fondu portfeli.
  • Diversifikācija. Fondu aktīvi tiek ieguldīti dažādos finanšu instrumentos ar dažādām riska pakāpēm dažādos reģionos, tādējādi samazinot risku.
  • Profesionālā pārvaldība. Nav jātērē laiks, lai sekotu finanšu tirgiem un pieņemtu lēmumus par ieguldīšanu atsevišķos vērtspapīros. Par ieguldījumu fonda aktīviem parūpēsies profesionāli Nordea fondu pārvaldnieki.

Ieguldījumu fondu cenas un ienesīgumu  skatīt sadaļā Fondu cenas.

Ieguldījumu fondu daļas cena ir atkarīga no fondu aktīvu cenu izmaiņām un tā mainās katru dienu. Pērkot un pārdodot fondu daļas, starpība, kas radusies starp pirkuma un pārdošanas cenu, veido investora peļņu. Ieguldot fondos ar augstāku potenciālo peļņu, pieaug arī potenciālais zaudējumu risks.

Lai iegādātos ieguldījumu fondu daļas:

  • Atver vērtspapīru kontu.
  • Iesniedz ieguldījumu fondu pirkšanas rīkojumu jebkurā Luminor klientu apkalpošanas centrā vai sazinoties ar sava uzņēmuma kontaktpersonu Bankā.

Luminor speciālisti sniegs konsultācijas ieguldījumu fondu izvēlē.

Iegādātos fondus iespējams mainīt pret citiem ieguldījumu fondiem. Piemēram, ja uzņēmums ir iegādājies kādu no Nordea obligāciju fondiem, bet tā vietā vēlas iegādāties kādu akciju fondu,  nav jāpārdod viens un jāpērk cits. Fondus var mainīt jebkurā Luminor klientu apkalpošanas centrā vai sazinoties ar uzņēmuma  kontaktpersonu Bankā.

Ieguldījumu fondu maiņa var notikt tikai vienas fondu grupas ietvaros. Piemēram, Nordea fondu fondus iespējams mainīt pret fondu fondiem. Attiecīgi pārējie Nordea fondi ir maināmi tikai savstarpēji pret citiem Nordea fondiem.