Ieguldījumu stratēģijas

Nordea ieguldījumu stratēģija ietver finanšu līdzekļu izvietošanu dažādās aktīvu klasēs, piemēram, akcijās, obligācijās un finanšu  tirgos. Lai izvēlētos piemērotāko stratēģiju, jāņem vērā  individuālās vēlmes, mērķus, vēlamo ieguldījumu termiņu un pieļaujamo riska līmeni.


Pastāv vispārējs princips – jo lielāks ir tava ieguldījuma risks, jo lielākam ir jābūt ieguldījuma termiņam. Akciju cenas var ievērojami svārstīties īstermiņā, bet ilgākā laika periodā tās parasti pieaug. Izvēloties ieguldījumu stratēģiju, ir svarīgi rast atbildes  uz diviem jautājumiem:

 • Ja tu savu naudu ieguldītu uz ilgāku laiku, kad tu vēlētos izmantot šos līdzekļus?
 • Kurš no zemāk esošajiem aprakstiem vislabāk raksturo Tev pieņemamu riska līmeni un
  ieguldījumu mērķi?


Riska līmeņi

 • Zems riska līmenis (Mans ieguldījums ir vairāk konservatīvs, bet ir jāseko līdzi inflācijai.
  Es piekrītu nelielām aktīvu vērtības svārstībām.)
 • Vidējs riska līmenis (Esmu gatavs uzņemties mērenu risku, lai būtu iespēja iegūt peļņu,
  kas pārsniedz inflāciju. Pieļauju nelielas aktīvu vērtības svārstības.)
 • Augsta riska līmenis (Man ir svarīgi palielināt aktīvu vērtību. Es esmu gatavs uzņemties lielu
  risku, lai to sasniegtu. Pieļauju ievērojamas aktīvu vērtības svārstības.)


Bankas pieredze liecina, ka ieguldījumus līdz EUR 10.000 (desmit tūkstoši eiro) atbilstošāk ir ieguldīt Fondu Fondos, bet ieguldījumus virs EUR 10.000 (desmit tūkstoši eiro) atbilstošāk ir ieguldīt fondos, no kuriem klientiem ir iespēja izveidot savu ieguldījumu portfeli, izmantojot modeļu portfeļu paraugus.