Krājkonts

Krājkonts ir beztermiņa noguldījums jeb drošs un vienkāršs veids, kā uzkrāt uzņēmuma brīvos līdzekļus un ļaut tiem pelnīt, saglabājot iespēju piekļūt savai naudai jebkurā laikā.

Krājkonts ir beztermiņa noguldījums jeb drošs un vienkāršs veids, kā uzkrāt uzņēmuma brīvos līdzekļus un ļaut tiem pelnīt, saglabājot iespēju piekļūt savai naudai jebkurā laikā.

Ieguvumi

 • Krājkontu iespējams papildināt jebkurā laikā ar jebkādu summu
 • Naudu iespējams izmantot jebkurā brīdī
 • Informējot banku 7  dienas iepriekš, naudas saņemšana ir bez komisijas maksas
 • Patīkamas procentu likmes noguldījumiem līdz 100 000 EUR
 • Procenti par aktuālo bilanci tiek aprēķināti katras darba dienas beigās un izmaksāti vienu reizi mēnesī


Lai papildinātu krājkontu, izmanto:

 • Pārskaitījumu internetbankā no norēķinu konta uz krājkontu
 • Regulāro maksājumu
 • Skaidras naudas iemaksu uzņēmuma  kontā jebkurā Nordea Klientu apkalpošanas centrā
 • Rīkojumu bankai par līdzekļu pārskaitīšanu no norēķinu konta uz krājkontu


Garantijas

Uz krājkontu un tajā izvietotiem naudas līdzekļiem attiecas Zviedrijas noguldījumu garantiju sistēma saskaņā ar Zviedrijas Parādu valsts aģentūras izvērtējumu.

Katram klientam (ievērojot zemāk minētos ierobežojumus) ir tiesības saņemt atlīdzību līdz EUR 100 000,00. Izmaksu veiks Latvijas Noguldījumu garantiju fonds Zviedrijas Parādu valsts aģentūras vārdā. Zviedrijas Parādu valsts aģentūra veiks izmaksu Latvijas Noguldījumu garantiju fondam septiņu dienu laikā pēc dienas, kad ir paziņots par bankas bankrotu vai Zviedrijas Karalistes finanšu sektora uzraudzības iestāde ir pieprasījusi garantēto līdzekļu izmaksu.

Īpašos gadījumos var tikt pieprasīta papildus atlīdzība, piemēram, saistībā ar privāta mājokļa pārdošanu, atbrīvošanu no darba, apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu, kopumā 5 miljonu Zviedrijas kronu apmērā.

Garantētā atlīdzība par noguldījumiem netiek izmaksāta šādiem noguldītājiem: kredītiestādēm, ieguldījumu kompānijām, apdrošināšanas sabiedrībām, pārapdrošināšanas sabiedrībām, kolektīvo ieguldījumu sabiedrībām, finanšu iestādēm saskaņā ar Zviedrijas Banku un finanšu darbības likumu (SFS 2004:297), ieguldījumu fondiem un alternatīvajiem ieguldījumu fondiem, pensiju un papildpensiju fondiem, pensiju un papildpensiju apvienībām, krājaizdevu sabiedrībām, kā arī pašvaldībām un valsts iestādēm. Ieguldījumu fondu un pensiju fondu līdzekļi tiek turēti šķirti no turētājbankas mantas, tādejādi tie ir pasargāti no bankas iespējamās maksātnespējas.
Informācija noguldītājiem.

Vispārīgie noteikumi par krājkontiem

Krājkonta atvēršana

 • Krājkontu var atvērt jebkurā Nordea Klientu apkalpošanas centrā
 • Krājkontu var atvērt EUR  valūtā
 • Uzņēmumam vienlaikus var būt tikai viens krājkonts


Naudas izņemšana

Lai krājkontā uzkrātos līdzekļus pilnā vai daļējā apjomā izņemtu vai pārskaitītu uz citu uzņēmuma kontu, visērtāk ir internetbankā noformēt maksājumu no krājkonta, piemēram, uz norēķinu kontu. Lai naudu saņemtu bez komisijas maksas, maksājuma izpildes datumu norādi 7 dienas vēlāk no maksājuma izveidošanas brīža. Piemēram, maksājumu no krājkonta veic 3. augustā, bet kā maksājuma izpildes datumu norādi 10. augustu.


Tāpat, lai krājkonta līdzekļiem piekļūtu bez komisijas maksas, informē banku par to 7 dienas iepriekš:


Par naudas izņemšanu vai pārskaitīšanu no krājkonta bez pieteikuma iesniegšanas vai agrāk par 7 dienām no pieteikšanas brīža, komisijas maksa ir saskaņā ar Cenrādi.

Procenti tiek aprēķināti, ievērojot procentu likmes dažādiem summu apmēriem viena noguldījuma ietvaros. Piemēram, noguldot 70 000 EUR, par pirmo noguldījuma daļu līdz 30 000 EUR (ieskaitot) tiks aprēķināti 0.15%, par atlikušo noguldījuma daļu no 30 000.01 EUR līdz 70 000 EUR - 0.20%. Uzkrātos procentus iespējams saņemt katra kalendārā mēneša pēdējā darba dienā uzņēmuma kontā vai krājkontā, kas atvērts noguldījuma valūtā.