Krājkonts

Krājkonts ir beztermiņa noguldījums jeb drošs un vienkāršs veids, kā uzkrāt uzņēmuma brīvos līdzekļus un ļaut tiem pelnīt, saglabājot iespēju piekļūt savai naudai jebkurā laikā.

Krājkonts ir beztermiņa noguldījums jeb drošs un vienkāršs veids, kā uzkrāt uzņēmuma brīvos līdzekļus un ļaut tiem pelnīt, saglabājot iespēju piekļūt savai naudai jebkurā laikā.

Ieguvumi

 • Krājkontu iespējams papildināt jebkurā laikā ar jebkādu summu
 • Naudu iespējams izmantot jebkurā brīdī
 • Informējot banku 7  dienas iepriekš, naudas saņemšana ir bez komisijas maksas
 • Patīkamas procentu likmes noguldījumiem līdz 100 000 EUR
 • Procenti par aktuālo bilanci tiek aprēķināti katras darba dienas beigās un izmaksāti vienu reizi mēnesī


Lai papildinātu krājkontu, izmanto:

 • Pārskaitījumu internetbankā no norēķinu konta uz krājkontu
 • Regulāro maksājumu
 • Skaidras naudas iemaksu uzņēmuma  kontā jebkurā Klientu apkalpošanas centrā
 • Rīkojumu bankai par līdzekļu pārskaitīšanu no norēķinu konta uz krājkontu


Garantijas

Jūsu noguldījumu drošību garantē noguldījumu garantiju sistēma, kas izveidota saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu. Ja iestātos noguldījumu nepieejamība kredītiestādē vai krājaizdevu sabiedrībā, Jūsu noguldījumus līdz 100 000 euro atmaksātu noguldījumu garantiju fonds.


Papildus maksimālajai garantētajai atlīdzībai 100 000 euro apmērā noguldītājam ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību līdz 200 000 euro, ievērojot Noguldījumu garantiju likuma 4. pantā minētos noguldījumu veidus un nosacījumus.


Informācija noguldītājiem.

Vispārīgie noteikumi par krājkontiem

Krājkonta atvēršana

 • Krājkontu var atvērt jebkurā Klientu apkalpošanas centrā
 • Krājkontu var atvērt EUR  valūtā
 • Uzņēmumam vienlaikus var būt tikai viens krājkonts


Naudas izņemšana

Lai krājkontā uzkrātos līdzekļus pilnā vai daļējā apjomā izņemtu vai pārskaitītu uz citu uzņēmuma kontu, visērtāk ir internetbankā noformēt maksājumu no krājkonta, piemēram, uz norēķinu kontu. Lai naudu saņemtu bez komisijas maksas, maksājuma izpildes datumu norādi 7 dienas vēlāk no maksājuma izveidošanas brīža. Piemēram, maksājumu no krājkonta veic 3. augustā, bet kā maksājuma izpildes datumu norādi 10. augustu.


Tāpat, lai krājkonta līdzekļiem piekļūtu bez komisijas maksas, informē banku par to 7 dienas iepriekš:


Par naudas izņemšanu vai pārskaitīšanu no krājkonta bez pieteikuma iesniegšanas vai agrāk par 7 dienām no pieteikšanas brīža, komisijas maksa ir saskaņā ar Cenrādi.

Procenti tiek aprēķināti, ievērojot procentu likmes dažādiem summu apmēriem viena noguldījuma ietvaros. Piemēram, noguldot 70 000 EUR, par pirmo noguldījuma daļu līdz 30 000 EUR (ieskaitot) tiks aprēķināti 0.15%, par atlikušo noguldījuma daļu no 30 000.01 EUR līdz 70 000 EUR - 0.20%. Uzkrātos procentus iespējams saņemt katra kalendārā mēneša pēdējā darba dienā uzņēmuma kontā vai krājkontā, kas atvērts noguldījuma valūtā.