Termiņnoguldījums

 
Termiņnoguldījums garantē uzņēmuma brīvo līdzekļu saglabāšanu, fiksētu peļņu un palielina uzņēmuma kapitāla vērtību.
 

Luminor piedāvā noguldīt uz termiņu no 1 mēneša līdz 5 gadiem ar fiksētiem peļņas procentiem.

Izvēlies uzņēmumam piemērotāko termiņnoguldījuma veidu:

 • Termiņnoguldījums ar peļņas procentu izmaksu termiņa beigās. Noguldītā naudas summa kopā ar uzkrātajiem peļņas procentiem tiek pārskaitīta uz uzņēmuma norēķinu kontu noguldījuma termiņa beigās.
 • Termiņnoguldījums ar periodisko procentu izmaksu. Uzkrātie peļņas procenti tiek pārskaitīti uz uzņēmuma norēķinu kontu, piemēram,1 reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā.  


Ja uzņēmumam jau ir termiņnoguldījums, var atvērt jaunus termiņnoguldījumus  saskaņā ar aktuālajām procentu likmēm.

Ieguvumi

 • Iespēja noguldīt līdzekļus EUR, USD, GBP un NOK.
 • Iespēja izvēlēties uzņēmumam piemērotāko termiņu no 1 mēneša līdz 5 gadiem.
 • Garantēta fiksētā peļņa.
 • Iespēja saņemt uzkrātos peļņas procentus 1 reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā, gadā vai termiņnoguldījuma beigās.


Garantijas

Jūsu noguldījumu drošību garantē noguldījumu garantiju sistēma, kas izveidota saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu. Ja iestātos noguldījumu nepieejamība kredītiestādē vai krājaizdevu sabiedrībā, Jūsu noguldījumus līdz 100 000 euro atmaksātu noguldījumu garantiju fonds.


Papildus maksimālajai garantētajai atlīdzībai 100 000 euro apmērā noguldītājam ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību līdz 200 000 euro, ievērojot Noguldījumu garantiju likuma 4. pantā minētos noguldījumu veidus un nosacījumus.


Informācija noguldītājiem.

Vispārīgie noteikumi par termiņnoguldījumu kontiem.

Procentu likme tiek noteikta, ņemot vērā klienta statusu bankā un noguldījuma termiņu:

Termiņnoguldījuma noformēšana:

 • Noslēdz termiņnoguldījuma līgumu jebkurā Klientu apkalpošanas centrā vai internetbankā.
 • Minimālā iemaksa 100 EUR, 100 USD, 100 GBP, 1000 NOK.
 • Izvēlies uzņēmumam piemērotāko noguldījuma  termiņu no 1 mēneša līdz 5 gadiem.

Ja noguldītie līdzekļi nav būtiski uzņēmuma likviditātei, līguma slēgšanas brīdī termiņnoguldījumam ir iespējams noformēt automātisko pamatsummas pagarināšanu termiņa beigās:

 • Noguldījuma pamatsumma tiks noguldīta vēlreiz uz tādu  pašu termiņu kā iepriekš.
 • Uzkrātie peļņas procenti tiks ieskaitīti uzņēmuma norēķinu kontā.
 • Jaunajam noguldījuma termiņam tiks piemērota aktuālā procentu likme termiņnoguldījuma pagarināšanas brīdī.

Piemēram, 2017. gada 12. septembrī tu noguldi 300 EUR uz 36 mēnešiem, izvēloties automātisko pamatsummas pagarināšanu termiņa beigās. Uzkrātie procenti 2020. gada 12. septembrī tiks pārskaitīti uz uzņēmuma norēķinu kontu. Pamatsumma 300 EUR tiks noguldīta vēl uz 36 mēnešiem ar procentu likmi, kas būs spēkā 2020. gada 12. septembrī.

Procentu likme:

Termiņnoguldījuma procentu likme tiek piemērota individuāli, ņemot vērā noguldījuma summu un termiņu.

Ja rodas nepieciešamība izņemt ieguldītos līdzekļus pirms termiņa beigām, to iespējams izdarīt:

Par termiņnoguldījuma pārtraukšanu tiek ieturēta komisija saskaņā ar Cenrādi. Uzkrātie procenti netiek izmaksāti.

Lai par termiņnoguldījuma pārtraukšanu tiktu ieturēta samazināta komisijas maksa, piesaki to bankā vismaz 3 darba dienas iepriekš. Tu vari informēt banku:


Lai atteiktos no termiņnoguldījuma pamatsummas automātiskās pagarināšanas, piesaki to bankā  vismaz 2 darba dienas pirms termiņa beigām.