Jaunajiem klientiem

Uzņēmuma komplekts 10 vai Uzņēmuma komplekts 25 bez maksas* 12 mēnešu periodam

Izdevīga iespēja uzņēmumiem, uzsākot sadarbību ar Nordea, lietot populārākos bankas pakalpojumus sava uzņēmuma vajadzībām, nemaksājot komplekta mēneša maksu.

Uzņēmuma komplekts 10
 • Pieslēgšanas maksa:
  7 EUR
 • Mēneša maksa:
  7 EUR

Komplektā iekļauts:

 • Atvērto kontu skaits: neierobežots
 • 10 bezmaksas SEPA maksājumi
 • Bezmaksas iekšbankas maksājumi
 • Internetbankas lietotāju skaits: neierobežots
 • Maestro karte bez mēneša maksas: 1
 • Kodu kalkulators katram internetbankas lietotājam bez maksas.
 • Krājkonts: bez maksas
Uzņēmuma komplekts 25
 • Pieslēgšanas maksa:
  12 EUR
 • Mēneša maksa:
  12 EUR

Komplektā iekļauts:

 • Atvērto kontu skaits: neierobežots
 • 25 bezmaksas SEPA maksājumi
 • Bezmaksas iekšbankas maksājumi
 • Internetbankas lietotāju skaits: neierobežots
 • Maestro karte bez mēneša maksas: 3
 • Kodu kalkulators katram internetbankas lietotājam bez maksas.
 • Krājkonts: bez maksas

 

Papildus nosacījumi:

 • Mēneša maksa par Uzņēmuma komplektu tiek ieturēta mēneša pēdējā darbadienā.
 • Uzņēmuma komplektā ir ietverti internetbankā veiktie/sagatavotie maksājumi EUR valūtā, regulārie maksājumi un regulārie maksājumu uzdevumi.
 • Uzņēmums visus Nordea iekšbankas maksājumus var veikt bez maksas un neierobežotā daudzumā.
 • Cena par maksājumiem, kas pārsniedz komplektā noteikto ierobežojumu, un maksājumiem, kas nav ietverti maksājumu komplektā, ir norādīta bankas pakalpojumu cenrādī.
 • Maksa par pakalpojumiem, kas pārsniedz komplektā noteikto ierobežojumu, tiek ieturēta nākamā mēneša 10. datumā.
 • Ar Uzņēmuma komplekta lietošanas noteikumiem varat iepazīties šeit. Vispārīgie noteikumi par uzņēmumu komplektiem.
 • Uzņēmuma komplektā neietilpst atsevišķi maksājumi, kas apvienoti kopīgai nosūtīšanai, piemēram, algu maksājumi, un steidzamie maksājumi.


Piesakies un uzzini vairāk:

 
* Piedāvājums spēkā jaundibinātiem uzņēmumiem 18 mēnešus no reģistrācijas brīža Komercreģistrā. Pēc šo periodu beigām, Uzņēmuma komplekta mēneša maksa tiek piemērota pēc bankas standarta cenrāža.

Uzņēmuma paraksta tiesīgā vai pilnvarotā persona var atvērt kontu jebkurā Nordea klientu apkalpošanas centrā  līdzi ņemot šādus dokumentus:

 • Uzņēmuma pārstāvja pase vai identifikācijas karte (ID).
 • Izziņa no LR Uzņēmumu reģistra par komersanta amatpersonām, ne vecāka par 15 dienām (pēc klienta pieprasījuma banka var iegūt informāciju no reģistriem pati, bet tādā gadījumā tiks ieturēta komisijas maksa saskaņā ar bankas pakalpojumu cenrādi).
 • Uzņēmuma dibināšanas līgums vai lēmums par uzņēmuma dibināšanu, ja tiks atvērts pagaidu konts uzņēmuma dibināšanai.


Konta atvēršanas process :

 • Jāaizpilda pieteikums konta atvēršanai.
 • Jāaizpilda klienta anketa, norādot informācija par uzņēmuma saimniecisko darbību un īpašniekiem.
 • Jāparaksta konta atvēršanas līgums un citi līgumi atkarībā no izvēlēto produktu veida.
 • Jānoformē un jāparaksta uzņēmuma parakstu paraugu kartiņa.
 • Jāsamaksā komisijas maksa par konta atvēršanu un bankas produktu pieslēgšanu saskaņā ar bankas cenrādi.


Papildus informācija:

 • Dokumentu noformēšanas process bankā aizņems apmēram 1 stundu un lēmums par konta atvēršanu tiks pieņemts uzreiz.
 • Nepieciešamības gadījumā, banka var pieprasīt papildus dokumentus. Šādā gadījumā, lēmums par konta atvēršanu tiks pieņemts vienas darba dienas laikā no pieprasīto dokumentu iesniegšanas brīža.