Nulles bilanču grupas konts

Nulles bilanču grupas konts nodrošina vairāku juridiski un finansiāli saistītu uzņēmumu naudas līdzekļu fizisku konsolidēšanu vienā kontā katras darba dienas beigās.

Nulles bilanču grupas konta pakalpojums ir viens no naudas līdzekļu pārvaldības un kontu konsolidācijas mehānismiem, ko izmanto uzņēmumi vai uzņēmumu grupas.

Ieguvumi

  • Atvieglo uzņēmuma kontā esošo līdzekļu administrēšanu.
  • Samazina nepieciešamību pēc ārējās finansēšanas.
  • Uzlabo procentu ienākumus.
  • Dod iespēju izmantot uzņēmumu grupā pieejamos naudas līdzekļus.