Maksājuma pieprasījums

Maksājuma pieprasījums ir pakalpojums, lai nodrošinātu ērtu naudas līdzekļu pārvaldību viena uzņēmuma vairāku banku kontos.

Izmantojot maksājuma pieprasījuma pakalpojumu, var dot rīkojumu jebkurai bankai veikt maksājumu no uzņēmuma konta attiecīgajā bankā jebkuram saņēmējam uz jebkuru banku.

Maksājuma pieprasījumu var izmantot:

 • Iekšbankas, EUR un citu valūtu maksājumiem.
 • Maksājumiem starp saistītiem uzņēmumiem.
 • Lai dotu rīkojumu Nordea bankai veikt maksājumu no uzņēmuma konta citā bankā.
 • Lai dotu rīkojumu citai bankai, kas nav Nordea, veikt maksājumu no uzņēmuma konta Nordea bankā. 


Maksājuma pieprasījumu ērti noformēt, izmantojot Nordea elektronisko norēķinu sistēmu. Visi veiktie maksājumi būs ērti pārskatāmi vienuviet.

Maksājumu pieprasījumu Nordea banka nosūta izpildītājbankai, izmantojot SWIFT sistēmu.

Ieguvumi uzņēmumam

 • Efektīvāka uzņēmuma likviditātes vadība. 
 • Vienkārša maksājumu nosūtīšanas sistēma.
 • Optimizēta maksājumu administrēšana.
 • Efektīvs maksājumu izpildes termiņš un izmaksas.


Lai izmantotu maksājuma pieprasījuma pakalpojumu, nepieciešams:

 • Konts Nordea bankā.
 • Līgums par elektroniskās norēķinu sistēmas uzņēmumiem vai starptautiskās Internetbankas pieslēgšanu.
 • Līgums par maksājuma pieprasījuma pakalpojuma izmantošanu.