Maksājums Nordea grupas ietvaros

Maksājumi ārvalstu valūtās un EUR uz kontiem Nordea grupas bankās Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Krievijā, Ķīnā, Singapūrā, ASV tiek veikti ātrāk un ar zemāku komisiju nekā valūtu maksājumi uz citu banku kontiem.
  • Maksājumi uz kontiem Nordea Grupas bankās tiek veikti 1 darba dienas laikā vai tajā pašā dienā, atkarībā no izvēlētās steidzamības pakāpes.
  • Komisija ir zemāka nekā maksājumiem uz citu banku kontiem.
  • Uzlabo uzņēmuma likviditātes vadību.


Nosacījumi

  • Maksājumi EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, USD, PLN, valūtās uz kontiem Nordea Grupas bankās Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Krievijā, Ķīnā, Singapūrā, ASV.
  • Iespējams izvēlēties maksājuma steidzamības pakāpi – standarta, steidzami.
  • Maksājumu izpildes ātrums un komisija ir atkarīga no izvēlētās steidzamības pakāpes saskaņā ar Cenrādi.
  • Maksājumi tiek izpildīti (nodoti saņēmējbankai) tikai darba dienās.
  • Kā apstiprinājumu izpildei var saņemt maksājuma SWIFT kopiju (izņemot maksājumiem starp Nordea bankām Baltijas valstīs).

Maksājumi, kas neatbilst minētajiem nosacījumiem, tiek izpildīti kā valūtas maksājumi. Vairāk informācijas sadaļā Valūtas maksājums.