Maksājums starp saistītiem uzņēmumiem

Maksājumi uz Nordea grupas banku kontiem saistīto uzņēmumu grupas ietvaros, piemēram, uz mātes/meitas uzņēmumiem, tiek veikti maksājuma iesniegšanas dienā
Maksājumi uz saistīto uzņēmumu grupas kontiem Nordea grupas bankās Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Krievijā, Ķīnā, Singapūrā, ASV tiek veikti ātrāk.
  • Komisija ir zemāka nekā maksājumiem uz citu banku kontiem.
  • Ērts maksājuma iesniegšanas un izpildes laiks.
  • Naudas līdzekļi pieejami tajā pašā dienā, ja maksājums  iesniegts, izmantojot Nordea elektronisko norēķinu sistēmu vai  jebkurā Nordea klientu apkalpošanas centrā līdz Cenrādī norādītajam laikam.
  • Uzlabo uzņēmuma likviditātes vadību.

Nosacījumi

  • Maksājumi EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, USD, PLN,  valūtās.
  • Maksājumi saistīto uzņēmumu grupas ietvaros, piemēram, uz mātes/meitas uzņēmumu kontiem.
  • Maksājumi tiek izpildīti uz Nordea Gsrupas bankām.
  • Maksājumi tiek izpildīti tajā pašā dienā, ja iesniegti līdz Cenrādī norādītajam laikam.