Finanšu risku noteikšana un vadība

Nordea Markets pārziņā ir finanšu risku noteikšana un vadība valūtas maiņas darījumos, darījumos naudas un preču/izejvielu tirgū, darījumos ar indeksiem piesaistītiem ieguldījumu produktiem, atvasinātiem kredītinstrumentiem un citiem atvasinātiem finanšu instrumentiem.

Nordea Markets piedāvā dažādus ērtus finanšu instrumentus, izmantojot interneta risinājumus. 

Procentu likmju riska, valūtu kursu riska, izejvielu cenu riska un citu finanšu risku apzināšana ir nepieciešama, lai, notiekot svārstībām finanšu tirgū, uzņēmums neciestu lielus un negaidītus zaudējumus.

Nordea Markets speciālisti var palīdzēt uzņēmumam attīstīt finanšu risku vadības politiku.

 • Skaidri definēt finanšu risku vadības mērķi.
 • Noteikt finanšu instrumentus, ko izmantot risku vadībā.
 • Noteikt ierobežojumus finanšu instrumentu izmantošanā saskaņā ar finanšu risku vadības mērķi.
 • Skaidri sadalīt atbildības līmeņus.
 • Nodrošināt pilnīgu iekšējo kontroli finanšu instrumentu izmantošanā.

Nordea Markets piedāvā plaša spektra finanšu instrumentus un individuālus risinājumus uzņēmuma finanšu risku vadības īstenošanai.

 • Valūtu kursu riska vadībā: Spot valūtu maiņas darījumi, Forward valūtu maiņas darījumi, valūtu mijmaiņas Swap darījumi, valūtu opciju darījumi.
 • Procentu likmju riska vadībā: procentu likmju Swap darījumi, procentu likmju opciju darījumi, kompleksie risinājumi.

Nordea Markets nodrošina daudzpusīgu atbalstu dažādu lēmumu pieņemšanā. Piemēram, finanšu risku vadības politikas ieviešanas stadijā uzņēmumam ir nepieciešama informācija, analīze un idejas kā izvēlēties pareizās riska vadības transakcijas īstajā laikā.

e-Markets
Viens no plašākajiem finanšu informācijas avotiem ir platforma e-Markets. kurā atrodamas svarīgākās ziņas, Nordea Markets publikācijas un aktuālā finanšu tirgus informācija. Vairāk par e-markets skatīt www.nordeamarkets.com


Online Trading

e-Markets finanšu portālā tiešsaistes režīmā iespējams veikt valūtu Spot, Forward un Swap darījumu tirdzniecību, kas balstīta uz tirgojamu valūtu cenām. Visu e-Markets veikto darījumu sarakstu var viegli pārnest uz Excel failu un apstrādāt pēc nepieciešamības. Valūtas maiņas darījumi ir iespējami no 8.30 līdz 23.00.

Analytics

Dažādi analītiski, internetā pieejami instrumenti uzņēmuma resursu pārvaldītājiem un profesionāliem investoriem. Šeit var veidot valūtu kursu vai procentu likmju grafikus un daudz ko citu.
www.nordeamarkets.com


Nordea Research and Strategy
Nordea Markets  ekonomisti un analītiķi aktīvi strādā, lai piedāvātu  labākās idejas un bāzi lēmumu pieņemšanai. sākot no globālās ekonomikas pētījumiem līdz ikdienas tirgus apskatiem.
e-Markets Nexus


Ieteikumi un rekomendācijas
Nordea Markets palīdz apkopot idejas un pieņemt lēmumus par finanšu risku novēršanu atbilstoši uzņēmuma finanšu risku vadības politikai.

Uzņēmuma ieguvumi, izmantojot Nordea Markets pakalpojumus

 • Finanšu risku apzināšana pirms darījumu veikšanas.
 • Finanšu risku vadības politikas attīstīšana atbilstoši uzņēmuma vajadzībām.
 • Piekļuve konkurētspējīgām cenām, kursiem un likmēm finanšu tirgos.
 • Iespēja veikt darījumus tiešsaistē, izmantojot elektronisko darījumu platformu e-Markets.
 • Nordea analītiķu sagatavotie pētījumi un apskati par finanšu tirgiem un ekonomikas attīstību.