Kas jāzina pirms darījumu veikšanas

Pirms darījumu veikšanas ir jāparaksta atbilstošs līgums ar banku.

  • Valūtas maiņas darījumu līgums - pirms valūtas maiņas transakciju veikšanas.
  • Atvasināto finanšu instrumentu līgums - pirms Forward, Swap, izejvielu cenu fiksēšanas un citu atvasināto finanšu instrumentu darījumu veikšanas.
  • Biržās tirgoto nākotnes darījumu līgums - pirms nākotnes un opciju darījumu veikšanas.

Darījumu limits un nodrošinājums

Pirms atvasināto darījumu uzsākšanas banka nosaka klienta darījumu limitu: kādas transakcijas, cik lielos apjomos un uz cik ilgu laiku atļauts veikt.
Papildus banka var pieprasīt darījuma nodrošinājumu, piemēram, naudas noguldījumu garantijas depozītā.