Darījuma konts

Nordea darījuma konts garantē papildu drošību visām iesaistītajām pusēm darījumos ar nekustamo īpašumu, automašīnām, kapitāla daļām vai jebkuru citu preci vai īpašumu.

Darījuma konts ir pakalpojums, kas samazina riskus pirkšanas un pārdošanas darījumos. Pircēja pārskaitītā naudas summa par preci vai īpašumu tiek samaksāta pārdevējam tikai pēc tam, kad abas puses ir iesniegušas Nordea bankā visus darījuma konta līgumā paredzētos dokumentus.


Ieguvumi

 • Darījuma summai nav ierobežojumu.
 • Neviens no darījuma partneriem nevar piekļūt līdzekļiem, pirms visi dokumenti nav noformēti un iesniegti bankā.
 • Ja līguma darbības laikā darījums nav noticis, piemēram, ja bankā nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, tad darījuma kontā iemaksātā nauda tiek atmaksāta pircējam.


Darījuma kontu var atvērt jebkurā Nordea klientu apkalpošanas centrā.


Lai atvērtu darījuma kontu:

 • Vienai no darījumā iesaistītajām pusēm jābūt atvērtam vai jāatver norēķinu konts Nordea bankā.
 • Jāuzrāda paraksttiesīgo personu pase vai personas apliecība.


Pirms darījuma konta atvēršanas pircējs un pārdevējs savstarpēji vienojas par:

 • Darījuma izpildi apstiprinošiem dokumentiem.
 • Dokumentu iesniegšanas termiņiem.
 • Pirkuma summu un apmaksas kārtību.
 • Komisijas apmaksas kārtību (komisiju sedz viena no darījumā iesaistītajām pusēm vai kopīgi, dalot uz pusēm).


Pirms darījuma konta atvēršanas piedāvājam konsultāciju ar bankas speciālistu par nepieciešamo dokumentu sagādi, lai atvieglotu darījuma noformēšanas procesu. 


Darījuma konta atvēršana:

 • Starp pircēju, pārdevēju un Nordea banku tiek noslēgts līgums par darījuma konta atvēršanu.
 • Tiek atvērts konts, kurā pircējs ieskaita attiecīgo naudas summu par preci vai īpašumu.
 • Pārdevējs noformē dokumentus saskaņā ar noslēgto darījuma konta līgumu un iesniedz tos Nordea bankā.
 • Ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst noslēgtajam līgumam, pārdevējs saņem naudu, bet pircējs  dokumentu oriģinālus, piemēram, zemesgrāmatas apliecību, kura apliecina pircēja īpašumtiesības.