Norēķinu konta atvēršana citās Nordea grupas bankās

Norēķinu kontu Nordea bankā uzņēmumam iespējams atvērt Dānijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Vācijā, Singapūrā, ASV, Lielbritānija, Lietuvā un Igaunijā.

Lai atvērtu uzņēmuma kontu Nordea bankā kādā no Nordea Grupas valstīm, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Iesniegums par norēķinu kontu atvēršanu un pakalpojumu izmantošanu.
  • Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
  • Uzņēmuma statūtu kopija (uzrādot oriģinālu).
  • Uzņēmuma pilnvaroto personu pasu kopijas (uzrādot oriģinālu).

Nordea banka apliecina dokumentu kopijas un iesniegtos dokumentus nosūta attiecīgajai Nordea Grupas bankai, lai atvērtu uzņēmuma kontu attiecīgajā valstī.

Pēc norēķinu konta (-u) un pakalpojumu reģistrācijas tie ir pieejami izmantošanai elektronisko norēķinu sistēmās.