Iekšbankas maksājums

Iekšbankas maksājumi ir naudas pārskaitījumi jebkurā valūtā starp saviem vai uz citu saņēmēju Nordea kontiem Latvijā.

Iekšbankas maksājums ir paredzēts, lai pārskaitītu:

 • EUR un citas valūtas starp saviem Nordea kontiem.
 • EUR un citas valūtas uz citu saņēmēju Nordea kontiem Latvijā.


Iekšbankas maksājumus vari veikt:

 • Nordea internetbankas sadaļā Maksājumi.
 • Mobilajā internetbankā.
 • Mobilajā aplikācijā.
 • Jebkurā Nordea klientu apkalpošanas centrā.
 • Zvanot pa tālruni 67 005 788.

 

Iekšbankas maksājumi ir droši un viegli kontrolējami. Visus veiktos pārskaitījumus vari apskatīt savā konta izrakstā internetbankā vai saņemt jebkurā Nordea Klientu apkalpošanas centrā.

Lai veiktu iekšbankas maksājumu, ir nepieciešams konts Nordea bankā.

Vispārīgie noteikumi par norēķinu kontiem

Nosacījumi Iekšbankas maksājumiem:

 • Maksājumus vari veikt starp saviem kontiem Nordea bankā Latvijā.
 • Maksājumus vari veikt uz cita saņēma kontu Nordea bankā Latvijā. 
 • Maksājumi var būt jebkurā valūtā.
 • Maksājumi tiek izpildīti dažu minūšu laikā jebkurā dienā, ja iesniegti līdz Cenrādī norādītajam laikam.


* Nordea banka ir tiesīga neizpildīt maksājumu rīkojumus no/uz tādu personu vai valstu kontiem, kurām tiek piemērotas sankcijas saskaņā ar Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas, citu starptautisku organizāciju, Latvijas Republikas vai citu valstu lēmumiem, vai Nordea bankas noteikto politiku.