Kā veikt maksājumu Krievijas rubļos?

Maksājumiem un pārskaitījumiem Krievijas rubļos (RUB) uz citām bankām uz jebkuru valsti ir īpaši nosacījumi.
Informācija par maksājumu jānorāda krievu valodā ar latīņu burtiem, ievērojot zemāk minētos transliterācijas nosacījumus.

Аа  Бб  Вв  Гг  Дд  Ее  Жж  Зз  Ии  Йй  Кк  Лл  Мм  Нн  Оо Пп Рр
A    B   V    G   D   E    ZH  Z   I     Y   K    L    M    N    O   P  R
Сс  Тт  Уу  Фф  Хх  Цц  Чч  Шш  Щщ  Ъъ  Ыы  Ьь  Ээ  Уу  Яя
S   T   U    F     H   C    CH  SH   TSH  X    YI   X   YE   YU YA

Ja aizpildot informācija maksājuma noformēšanai, piemēram,  saņēmēja nosaukums, tiks ievadīts neatbilstoši zemāk minētajiem nosacījumiem, pastāv risks, ka maksājums netiks ieskaitīts saņēmēja kontā, un tas tiks atgriezts atpakaļ maksātājam.

Informācija par maksājumu jānorāda šādi:

Informācija par saņēmēju
 Lauka nosaukums Informācija, kas jānorāda
Saņēmējs

Juridiskām personām – uzņēmuma nosaukums un saņēmēja INN kods (10 cipari), privātpersonām – vārds, uzvārds, tēva vārds.

     
Ja saņēmēja nosaukums pārsniedz 35 zīmes, nosaukumu turpina rakstīt laukā „Saņēmēja adrese”.

Saņēmēja adrese Uzņēmuma vai privātpersonas dzīvesvietas adrese. Laukā var ierakstīt līdz 105 simboliem.
Saņēmēja konta numurs Saņēmēja konta numurs 20 cipari (numurs sākas ar 40).
Saņēmējbankas detaļas
Bankas nosaukums Saņēmējbankas nosaukums
Bankas adrese

Saņēmējbankas adrese un saņēmējbankas BIK kods (9cipari). Ņemiet vērā, ka bankas BIC (SWIFT) kods nav jānorāda.             

Saņēmējbankas korespondenta konts Krievijas Centrālajā bankā (20 cipari, sākas ar 30 un pēdējie trīs cipari ir vienādi ar saņēmējbankas BIK koda pēdējiem 3 cipariem)

Maksājuma detaļas
Maksājuma mērķis Vispirms raksta darījumu kodu (VO), (saraksts krieviski / saraksts angliski), kas sastāv no 5 cipariem. Jānorāda šādā formā VO00000, pēc tam jānorāda maksājuma mērķis, līguma, rēķina nr. un datums. Ieticams norādīt arī NDS (PVN) apmēru, ja tā nav - tad bez NDS.


Ņemiet vērā, ja maksājums netiks aizpildīts atbilstoši augstākminētajiem nosacījumiem, maksājuma izpilde var tikt aizkavēta līdz brīdim, kad tiks saņemta pilnīga informācija par saņēmēju.

Maksājums tiks noraidīts, ja nepieciešamā informācija netiks iesniegta līdz datumam, kurā, saskaņā ar cenrādi, maksājums jānodod sanēmējbankai vai starpniekbankai (Standarta maksājumiem – divu dienu , steidzamajiem – vienas dienas laikā).