Regulārais maksājums

Regulārais maksājums nodrošina fiksētus pārskaitījumus konkrētiem saņēmējiem noteiktos datumos. Piemēram, īres maksājumus vai iemaksas darbinieku 3. līmeņa pensiju plānos uzņēmuma izvēlētā datumā.

Regulārais maksājums ir naudas pārskaitījums EUR un citās valūtās uz klienta norādītu kontu norādītā laikā un apmērā.


Noformējot regulāro maksājumu, var:

 • Pārskaitīt izvēlētu naudas summu uz savu vai cita saņēmēja kontu.
 • Norādīt pārskaitījuma biežumu, piemēram, katru dienu, katru nedēļu, 1 reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā.
 • Norādīt datumu, kurā tiek pārskaitīta naudas summa. Piemēram, katra mēneša 15. datumā uz uzņēmuma krājkontu tiek pārskaitīti 300 EUR.
 • Pārskaitīt visu pieejamo konta atlikumu vai konta atlikuma daļu, kas pārsniedz norādīto summu. Piemēram, mēneša beigās pārskaitīt konta atlikumu virs 500 EUR uz uzņēmuma krājkontu.
 • Norādīt datumu, kad regulārais maksājums jāpārtrauc, vai norādīt, ka regulārais maksājums ir beztermiņa.
 • Jebkurā brīdī pārtraukt regulāro maksājumu.


Regulāro maksājumu var ērti izmantot:

 • Uzņēmuma vai citu kontu papildināšanai.
 • Iemaksām darbinieku pensiju 3. līmeņa plānos.
 • Saimnieciskās darbības izdevumiem, kuriem ir fiksēts maksājums, piemēram, pakalpojumu abonēšanas maksājumiem.
 • Kredītkartes kredītlimita, līzinga vai patēriņa kredīta atmaksai.
 • Citiem maksājumiem, kuriem ir nemainīga summa un biežums, piemēram, īres maksājumi.


Regulārā maksājuma pārskaitījumi uz Nordea kontiem ir bez komisijas. Pārskaitījumiem uz citu banku kontiem komisija saskaņā ar Cenrādi.


Noformē regulāro maksājumu:

 • Ietaupīts laiks un rūpes, jo nav jādodas uz klientu apkalpošanas centru vai jāizmanto internetbanka.
 • Nav jāseko līdzi maksājumu datumiem.
 • Ērta iespēja regulāri papildināt uzņēmuma krājkontu, kredītkartes kontu vai citu saņēmēju kontus noteiktā datumā.
 • Klients nosaka pārskaitījuma summu un biežumu.
 • Minimālā un maksimālā pārskaitījuma summa nav ierobežota.
 • Iespēja noformēt vairākus regulāros maksājumus ar atšķirīgām pārskaitījuma summām dažādos datumos uz dažādiem kontiem.
 • Iespēja brīvi mainīt regulārā maksājuma nosacījumus, piemēram, maksājuma summu vai biežumu atbilstoši vajadzībām un iespējām.
 • Izpildītos regulāros maksājumus var apskatīt konta izrakstā vai internetbankā.