Valūtas maksājums

Valūtas maksājumi ir ārvalstu valūtu maksājumi uz citām bankām Latvijā un ārvalstīs (izņemot Nordea), kā arī EUR maksājumi uz valstīm ārpus ES/EEZ. Ātrākai EUR pārskaitīšanai uz Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm izvēlies Eiropas EUR maksājumus, kas tiks veikti 1 darba dienas laikā.

Valūtas maksājums ir paredzēts, lai pārskaitītu:

 • Ārvalstu valūtu uz citām bankām Latvijā un ārvalstīs (izņemot Nordea), kā arī EUR uz valstīm ārpus ES/EEZ.
 • Jebkuru valūtu uz saistīto uzņēmumu kontiem Nordea grupā.

 Valūtas maksājuma izpildes ātrums un komisija atkarīga no izvēlētās steidzamības pakāpes:

 • Standarta – 2 darba dienu laikā, ja pārskaitījums veikts līdz 20.00 elektroniski vai klientu apkalpošanas centru darba laikā. USD maksājumi tiek izpildīti 1 darba dienas laikā.
 • Steidzami – 1 darba dienas laikā, ja pārskaitījums veikts līdz 20.00 elektroniski vai klientu apkalpošanas centru darba laikā.
 • Express (pieejams  klientu apkalpošanas centros) – tajā pašā dienā, ja iesniegts līdz Cenrādī minētajam laikam.

 Valūtas maksājumi ir droši un viegli kontrolējami. Veiktos pārskaitījumus var apskatīt uzņēmuma konta izrakstā internetbankā vai saņemt klientu apkalpošanas centrā.

 Komisija un maksājuma izpildes ātrums ir izdevīgāks:

 • Eiropas EUR maksājumiem.
 • Maksājumiem uz Nordea grupas kontiem.
 • Maksājumiem uz uzņēmuma grupas kontiem, piemēram, mātes/meitas uzņēmumu kontiem.

 Lai maksājumi būtu ātri un droši, Nordea izmanto starpniekbankas (korespondentbankas). 

Tādēļ aicinām ņemt vērā, ka valūtas maksājuma izpildes laiku ietekmē Latvijas, Somijas un tās valsts brīvdienas, kuras valūtā tiek veikts pārskaitījums. Brīvdienā veiktie maksājumi tiek izpildīti nākamajā darba dienā. Vairāk  skatīt sadaļā Valūtas maksājumi brīvdienās.

Valūtas maksājumus var veikt:

Lai veiktu valūtas maksājumu, uzņēmumam nepieciešams konts Nordea bankā.

 • Valūtas maksājumi ir ārvalstu valūtu maksājumi uz citām bankām Latvijā un ārvalstīs; kā arī EUR maksājumi uz valstīm ārpus ES/EEZ.
 • Maksājumi tiek izpildīti (nodoti saņēmējbankai) tikai darba dienās.
 • Kā apstiprinājumu izpildei var saņemt maksājuma SWIFT kopiju.
 • Valūtas maksājumam iespējams norādīt vai komisijas segs maksātājs, vai tā tiks dalīta ar saņēmēju.


Ja maksātājs norāda, ka pats segs komisijas, kas saistītas ar pārskaitījumu, tad Nordea bankas, starpniekbankas un saņēmējbankas komisijas tiek automātiski segtas no maksātāja konta. 

Ja maksātājs norāda, ka komisijas tiks segtas dalīti, tad starpniekbanku un saņēmējbankas komisijas tiek automātiski ieturētas no saņēmēja konta un/vai maksājuma summas, saskaņā ar starpniekbanku/saņēmējbankas cenrādi.

 • Maksājuma izpildes ātrums ir atkarīgs no izvēlētās steidzamības pakāpes.
 • Komisija par pārskaitījumu saskaņā ar Cenrādi.

 

* Nordea banka ir tiesīga neizpildīt maksājumu rīkojumus no/uz tādu personu vai valstu kontiem, kurām tiek piemērotas sankcijas saskaņā ar Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas, citu starptautisku organizāciju, Latvijas Republikas vai citu valstu lēmumiem, vai Nordea bankas noteikto politiku.

Maksājumi ārvalstu valūtās un EUR uz kontiem Nordea grupas bankās Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Krievijā, Ķīnā, Singapūrā, ASV tiek veikti ātrāk un ar zemāku komisiju nekā valūtu maksājumi uz citu banku kontiem.

Ieguvumi

 • Maksājumi uz kontiem Nordea grupas bankās tiek veikti 1 darba dienas laikā vai tajā pašā dienā, atkarībā no izvēlētās steidzamības pakāpes.
 • Komisija ir zemāka nekā maksājumiem uz citu banku kontiem.
 • Maksājumi ārvalstu valūtās un EUR uz kontiem Nordea grupas bankās Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Krievijā, Ķīnā, Singapūrā, ASV.
 • Iespējams izvēlēties maksājuma steidzamības pakāpi – standarta, steidzami.
 • Maksājumu izpildes ātrums un komisija ir atkarīga no izvēlētās steidzamības pakāpes saskaņā ar Cenrādi.
 • Maksājumi tiek izpildīti (nodoti saņēmējbankai) tikai darba dienās.
 • Kā apstiprinājumu izpildei var saņemt maksājuma SWIFT kopiju (izņemot maksājumiem starp Nordea bankām Baltijas valstīs).

Maksājumi uz kontiem saistīto uzņēmumu grupas ietvaros, piemēram, uz mātes/meitas uzņēmumiem, tiek veikti maksājuma iesniegšanas dienā.

Ieguvumi

 • Uzlabo uzņēmuma likviditātes vadību.
 • Ērti iesniegšanas un izpildes laiki.
 • Naudas līdzekļi pieejami tajā pašā dienā.
 • Maksājumi EUR, USD, DKK, GBP, NOK, PLN, SEK, LTL valūtās.
 • Maksājumi saistīto uzņēmumu grupas ietvaros, piemēram, uz mātes/meitas uzņēmumu kontiem.
 • Maksājumi tiek izpildīti uz Nordea grupas bankām.
 • Maksājumi tiek izpildīti tajā pašā dienā, ja iesniegti līdz Cenrādī norādītajam laikam