E-maksājums

Izmantojot Nordea elektroniskās identifikācijas kodu, var autorizēties, lai norēķinātos par pirkumiem vai pakalpojumiem internetā. Tas ir ērti un neprasa daudz laika.
Par pirkumiem un pakalpojumiem internetā var norēķināties, izmantojot identifikācijas kodu, ko lieto, lai autorizētos Nordea internetbankā.

Veicot rēķina apmaksu, klients izvēlas Nordea kā apmaksas veidu. Ievadot attiecīgo elektroniskās identifikācijas kodu, sistēma automātiski piedāvā apstiprināt ar pakalpojuma sniedzēja rekvizītiem un maksājuma summu sagatavotu rēķinu.

Lai pasūtītu e-maksājuma pakalpojuma ierīkošanu, sazinies ar sava uzņēmuma kontaktpersonu Nordea bankā.

Ja uzņēmums nav Nordea klients, tad jāatver norēķinu konts Nordea bankā, uzrādot uzņēmuma reģistrācijas apliecību, paraksttiesīgo personu pases un statūtu kopiju.

Par e-maksājuma pakalpojuma sniegšanu jānoslēdz līgums. Komisija saskaņā ar cenrādi.