Par eiro ieviešanu Latvijā

Atnāc uz tikšanos un saņem praktiskus padomus.
 

2013. gada jūnijs
Gaidāma ECOFIN ( Economic and Financial Affairs Council) rekomendācija – aicinājums Latvijai pievienoties eiro zonai.
ES Padome pieņem politisku lēmumu – aicināt Latviju pievienoties eiro zonai.

2013. gada jūlijs
ECOFIN pieņem galīgo lēmumu aicināt Latviju pievienoties eiro zonai.
ES Padomes apstiprinājums neatsaucami fiksētam valūtas maiņas kursam, atbilstoši kuram Latvijas nacionālo valūtu aizstās ar eiro.

2013. gada 1. oktobris – 2014. gada 30. jūnijs
Cenu paralēlās atspoguļošanas periods - preču un pakalpojumu cenas tiks norādītas latos un eiro valūtā. Tas ļaus savlaicīgi sagatavoties norēķinu valūtas maiņai un atvieglos preces vērtības salīdzināšanu eiro un latos.

2013. gada 1. novembris – 2014. gada 1. janvāris
Latvijas Banka izsniedz eiro monētas un banknotes kredītiestādēm un izplata eiro monētu komplektus.

2014. gada 1. janvāris
Eiro ieviešanas diena
Sākot ar eiro ieviešanas dienu, komersanti (t.sk. kredītiestādes) neizsniegs latus.

2014. gada 1. - 14. janvāris
Periods, kad apgrozībā būs latu un eiro valūta - bankas/uzņēmumi un tirdzniecības vietas norēķiniem pieņem latu valūtu, bet atlikumu izdod tikai eiro valūtā. Divu nedēļu pārejas periods paredzēts, lai iedzīvotāji varētu pakāpeniski iztērēt skaidro naudu latos, nedomājot par valūtas maiņu.

2014. gada 1. janvāris – 1. jūlijs
Skaidras naudas maiņa komercbankās bez komisijas. 

2014. gada 1. janvāris – 1. aprīlis
Skaidras naudas maiņa bez komisijas Latvijas Pasta nodaļās 302 apdzīvotās vietās, kur nav komercbanku filiāļu.

Sākot ar 2014. gada 1. janvāri – beztermiņa
Latvijas Bankas filiālēs Rīgā, Daugavpilī un Liepājā latus bez komisijas varēs samainīt eiro valūtā.

Eiro valūta un tās lietošana ikdienā būs jaunums lielākajai daļai patērētāju. Lai eiro ieviešana noritētu veiksmīgi, šī procesa īstenošanā nepieciešama visu iesaistīto pušu (valsts institūcijas, bankas, uzņēmumi u.c.) cieša sadarbība, jo valūtas nomaiņa Latvijā būs visas valsts kopējs projekts.

Arī klienti var ietekmēt šo procesu. Lai pāreja uz eiro valūtu būtu pēc iespējas efektīvāka un ērtāka, liela loma ir naudas lietotāju zināšanām par eiro un tā plānoto ieviešanas gaitu.

 • Visērtākā pāreja uz eiro valūtu ir, ja nauda glabājas kontā un norēķini tiek veikti ar karti vai internetbankā.  Kontos esošā bezskaidrā nauda eiro ieviešanas dienā (plānots 2014. gada 1. janvārī) bez komisijas tiks konvertēta no latiem eiro valūtā pēc oficiālā kursa. Sākot ar eiro ieviešanas dienu, konta bilance būs apskatāma eiro valūtā. Bezskaidras naudas maiņas procesu klienti pat nejutīs, līdz ar to tas neradīs nekādas neērtības.
  Izmanto valūtas maiņas kalkulatoru Nordea mobilajā aplikācijā
 • Klientiem, kuriem ir depozītu noguldījumi un kredīti, nekas nav jādara, jo uz visiem līdz eiro ieviešanai noslēgtajiem kredītu un noguldījumu līgumiem tiks attiecināts līgumu nepārtrauktības princips. Līgumi paliks spēkā saskaņā ar iepriekš noslēgtajiem nosacījumiem, valūta tiks konvertēta pēc oficiālā kursa, savukārt procentos izteiktās vērtības nemainīsies.
 • Skaidro naudu ieteicams ieskaitīt kontā savlaicīgi, jo īpaši, ja skaidrā naudā tiek uzglabāta lielāka summa. Banknotes visērtāk un visizdevīgāk ir iemaksāt kontā, izmantojot naudas iemaksas bankomātus. Šis pakalpojums ir bez komisijas.
 • Skaidro naudu latu un santīmu monētās ieteicams iztērēt līdz eiro ieviešanai.
 • Sākot ar eiro ieviešanas dienu ( 2014.gada 1. janvāri), skaidru naudu eiro banknotēs varēs ieskaitīt naudas iemaksas bankomātos tāpat kā tagad latus. Naktī no 2013. gada 31. decembra uz 2014. gada 1. janvāri bankomāti darbosies īpašā režīmā. Par to klientus savlaicīgi informēsim. Pēc eiro ieviešanas datuma bankomātos varēs izņemt un iemaksāt tikai eiro valūtas banknotes.
 • Maksājumu kartes turpinās darboties līdz termiņam, kas norādīts uz kartes. Bezskaidras naudas maksājumi, kas noformēti latos pirms eiro ieviešanas dienas un tiks izpildīti eiro ieviešanas dienā vai vēlāk, notiks eiro valūtā.

Uzņēmumam pāreja uz eiro valūtu nozīmēs ne tikai izmaiņas grāmatvedības un IT jomā, bet arī plašākus procesus. Uzņēmumi, kas nodarbojas ar tirdzniecību un citu pakalpojumu sniegšanu, kā arī finanšu iestādes valūtas nomaiņas procesā būs iesaistītas vistiešāk.

Ņemot vērā eiro ieviešanas vispārējos principus un scenāriju, uzņēmumiem būs jānodrošina atbilstība noteiktajām prasībām (lata un eiro valūtas vienlaicīgas apgrozības periods, obligāta cenu paralēla atspoguļošana, patērētāju aizsardzība u.c.), kā arī, piemēram, jārēķinās ar līdzšinējās cenu politikas pārskatīšanu vai jaunas cenu politikas izstrādi un citiem aspektiem.

Eiro ieviešana būtiski atvieglos biznesa un tirdzniecības darījumu veikšanu ar sadarbības partneriem citās Eiropas valstīs. Kā viens no būtiskiem ieguvumiem būs cenu stabilitātes, ieguldījumu kā arī tūrisma attīstības veicināšana.

Savlaicīgi jādomā par pāreju uz bezskaidras naudas norēķiniem, ņemot vērā skaidrās naudas pieplūdumu īsi pirms eiro ieviešanas dienas un pēc tās.

 • Piedāvājam izmantot valūtas maiņas kalkulatoru mobilajā aplikācijā.
 • Gada pirmajā pusē uzņēmumiem ieteicams izvirzīt atbildīgo personu eiro ieviešanas projekta jautājumos un sagatavot plānu pārejai uz eiro valūtu, paredzot arī darbinieku apmācības.
 • Lieliem uzņēmumiem ieteicams savlaicīgi ieplānot tikšanos ar kontaktpersonu bankā, lai saņemtu konsultāciju par veicamajām darbībām.
 • Jāplāno naudas plūsma 2013. gada otrajā pusē, paredzot lielāku skaidras naudas apgrozījumu gadu mijā un 2014. gada sākumā:
 • monētas (norēķinu karšu pieņemšanas termināli (POS), inkasācija);
 • skaidras naudas pasūtīšana, glabāšana, nodošana, drošība.
 • Klienti savlaicīgi jāinformē par gaidāmajām izmaiņām cenrādī vai citām plānotajām pārmaiņām uz eiro pārejas laikā.
 • Pēc iespējas savlaicīgāk ieteicams sākt IT sistēmu pielāgošanu, jo no 2013. gada 1. oktobra būs jāievēro prasība par obligātu paralēlo cenu atspoguļošanu. Tas nozīmē, ka 2013. gada 1.oktobrī visām IT sistēmām jābūt pielāgotām un gatavām darboties.

Lai ar nākamā gada 1. janvāri jūsu uzņēmums, veicot biznesa un tirdzniecības darījumus, varētu turpināt veiksmīgi strādāt, Nordea aicina savlaicīgi pietiekties eiro monētu un banknošu priekšpiegādei.

Pieteikties iespējams pie sava uzņēmuma apkalpošanas speciālista no šā gada 22. jūlija līdz 11. oktobrim, noslēdzot līgumu un aizpildot pieprasījuma formu.

Lai atvieglotu eiro saņemšanu un pastiprinātu drošību naudas transportēšanas laikā, banka iesaka izmantot inkasācijas pakalpojumus un par piegādi papildus noslēgt līgumu ar kādu no inkasācijas uzņēmumiem — Evor, G4S vai EUROCASH1. Šādā gadījumā eiro monētas un banknotes uzņēmumi varēs saņemt sev vēlamajā adresē no 10. līdz 31. decembrim, savukārt mikrouzņēmumi* — no 27. līdz 31. decembrim.

Tāpat uzņēmumiem būs iespēja saņemt eiro arī klātienē — Nordea klientu apkalpošanas centrā „Nordea māja", Krišjāņa Valdemāra ielā 62 un reģionālajos klientu apkalpošanas centros Jelgavā, Valmierā, Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī.

Būtiski zināt!

 • Naudas līdzekļi jāieskaita speciāli atvērtā bankas kontā  (LVL) neatkarīgi no tā, kādu piegādes veidu uzņēmums izvēlas.
 • Maksimālā pieprasāmā summa mikrouzņēmumiem ir EUR  10 000, pārējiem uzņēmumiem — bez ierobežojuma.
 • Uzņēmumiem ir iespēja izvēlēties arī speciāli izveidotus sākumkomplektus ar noteiktiem monētu nomināliem.

Monētu nominālvērtība Monētu skaits rullītī (gab.) Rullīšu skaits (gab.) Monētu skaits kopā (gab.)  Kopējā nominālvērtība (EUR)
2 eiro 25 1 25 50,00
1 eiro 25 3 75 75,00
50 eiro centi 40 2 80 40,00
20 eiro centi 40 2 80 16,00
10 eiro centi 40 2 80 8,00
5 eiro centi 50 3 150 7,50
2 eiro centi 50 2 100 2,00
1 eiro cents   50 3 150 1,50
KOPĀ   320 18 740 200,00

 

 • Pieteikšanās periods priekšpiegādei ir ierobežots — no šā gada 22. jūlija līdz 11.oktobrim! Vēlāk, ja nebūs noslēgts līgums, eiro monētas varēs saņemt tikai no 2014. gada 1. janvāra.


Plānojiet eiro piegādi savlaicīgi! Tas ir ātri, ērti un droši!

Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt uz Nordea kontaktu centru katru dienu 24 stundas diennaktī pa tālruni 67 096 096 vai sazināties ar savu klientu menedžeri.

* Uzņēmums, kas nodarbina līdz 10 darbiniekiem un tā gada apgrozījums vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 2 miljonus eiro.

Biežāk uzdotie jautājumi

Vispārēji jautājumi >Skaidra nauda >Noguldījumi >Investīcijas >Klienti un norēķini >Maksājumi >Aizdevumi >Norēķinu kartes >Uzņēmēji >E-kanāli >Juridiskie jautājumi >Pensijas >Līzings >Tirdzniecības finansēšana >