Uzņēmuma komplekts

Uzņēmumi var ērti un vienkārši optimizēt izmaksas par bankas ikdienas pakalpojumiem, izvēloties tieši savām vajadzībām piemērotu uzņēmuma komplektu. Šis risinājums piemērots uzņēmumiem ar salīdzinoši nelielu izejošo maksājumu skaitu (līdz 50 maksājumiem mēnesī), ļaujot prognozēt ikmēneša izmaksu apjomu, kā arī saņemt atlaides par visbiežāk lietotajiem bankas pakalpojumiem.
Komplektu veidi spēkā no 01.02.2016.
Uzņēmuma komplekts 10
 • Pieslēgšanas maksa:
  7 EUR
 • Mēneša maksa:
  7 EUR

Komplektā iekļauts:

 • Atvērto kontu skaits: neierobežots
 • 10 bezmaksas SEPA maksājumi
 • Bezmaksas iekšbankas maksājumi
 • Internetbankas lietotāju skaits: neierobežots
 • Maestro karte bez mēneša maksas: 1
 • Kodu kalkulators katram internetbankas lietotājam bez maksas.
 • Krājkonts: bez maksas
Uzņēmuma komplekts 25
 • Pieslēgšanas maksa:
  12 EUR
 • Mēneša maksa:
  12 EUR

Komplektā iekļauts:

 • Atvērto kontu skaits: neierobežots
 • 25 bezmaksas SEPA maksājumi
 • Bezmaksas iekšbankas maksājumi
 • Internetbankas lietotāju skaits: neierobežots
 • Maestro karte bez mēneša maksas: 3
 • Kodu kalkulators katram internetbankas lietotājam bez maksas.
 • Krājkonts: bez maksas
Uzņēmuma komplekts 50
 • Pieslēgšanas maksa:
  18 EUR
 • Mēneša maksa:
  18 EUR

Komplektā iekļauts:

 • Atvērto kontu skaits: neierobežots
 • 50 bezmaksas SEPA maksājumi
 • Bezmaksas iekšbankas maksājumi
 • Internetbankas lietotāju skaits: neierobežots
 • Maestro kartes bez mēneša maksas: 5
 • PIN kalkulators: bez maksas
 • Krājkonts: bez maksas
Uzņēmuma komplekts 150
 • Pieslēgšanas maksa:
  38 EUR
 • Mēneša maksa:
  38 EUR

Komplektā iekļauts:

 • Atvērto kontu skaits: neierobežots
 • 150 bezmaksas SEPA maksājumi
 • Bezmaksas iekšbankas maksājumi
 • Internetbankas lietotāju skaits: neierobežots
 • Maestro kartes bez mēneša maksas: 4
 • MasterCard karte bez mēneša maksas: 1
 • PIN kalkulators: bez maksas
 • Krājkonts: bez maksas

 

Nordea speciālisti sniegs konsultācijas par uzņēmuma apgrozījumam un darījumu apjomam atbilstoša komplekta izvēli.

Piesakies un uzzini vairāk:

Nosacījumi:
 • Mēneša maksa par uzņēmuma komplektu tiek ieturēta mēneša pēdējā darbadienā.
 • Uzņēmuma komplektā ir ietverti internetbankā veiktie/sagatavotie maksājumi EUR valūtā, regulārie maksājumi un regulārie maksājumu uzdevumi.
 • Uzņēmums visus iekšbankas maksājumus Nordea bankā var veikt bez maksas un neierobežotā daudzumā.
 • Cena par maksājumiem, kas pārsniedz komplektā noteikto ierobežojumu un maksājumiem, kas nav ietverti maksājumu komplektā, ir norādīta internetbankas cenrādī.
 • Maksa par pakalpojumiem attiecībā uz maksājumiem, kas pārsniedz komplektā noteikto ierobežojumu, tiek ieturēta nākamā mēneša 10. datumā.
 • Uzņēmuma komplekta lietošanas noteikumi ir atrunāti Vispārīgos noteikumos par uzņēmuma komplektiem, kas ir pieejami šeit.
 • Uzņēmuma Komplektā neietilpst atsevišķi maksājumi, kas apvienoti kopīgai nosūtīšanai (piemēram, algu maksājumi) un steidzamie maksājumi.