Uzņēmumu aptauja par finansējuma pieejamību

Kāds valsts atbalsts palīdzētu Jūsu uzņēmumam straujāk attīstīties? Kādas ir tirgus nepilnības finansējuma pieejamībā?

Latvijas Garantiju aģentūra sadarbībā ar Ekonomikas ministriju veic izpēti, uz kā pamata Eiropas Komisija pieņems lēmumu par atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem nākamajā 2015.-2020.gada plānošanas periodā.

Nordea aicina savus klientus izteikt viedokli, aizpildot aptauju! Tā būs neatsverama palīdzība, lai izstrādātu labākus valsts atbalsta instrumentus Jūsu uzņēmumam.

Sākt aptauju par finansējuma pieejamību Latvijā

Ar cieņu,
Latvijas Garantiju aģentūra un Nordea banka.