Auto līzings

Līdz 31.12.2016. tev ir iespēja saņemt īpaši izdevīgu piedāvājumu:

• Pazeminātu procentu likmi  2.2% + Euribor.
• Komisijas maksu par līzinga piešķiršanu 0% apmērā.
• Uzņēmuma komplektu bez maksas uz 6 mēnešiem.
 
Piedāvājums attiecas uz mazlietotām un lietotām automašīnām, tai skaitā, mikroautobusiem, kas Līzinga termiņa beigās nav vecākas par 13 gadiem. Izmanto līzinga kalkulatoru, lai aprēķinātu ikmēneša maksājumu!

Piedāvājuma nosacījumi:

 Noformējot Nordea Finance Latvia sadarbības partnera IIZI Kasko apdrošināšanas polisi, komsijas maksa par līzinga noformēšanu ir 0 EUR. Cita KASKO apdrošināšanas polises izvēles gadījumā komisijas maksa par līzinga noformēšanu ir 150 EUR (bez PVN).
• Piedāvājums ir spēkā, ja līzinga darījuma summa kopā ar visām uzņēmuma grupas saistībām Nordea (t.sk. visos Nordea grupas uzņēmumos) nepārsniedz 99 999 EUR.
• Līzinga nosacījumi ir spēkā, ja uzņēmuma izmanto kādu no Nordea Uzņēmuma komplektiem (Uzņēmuma komplekts 10, 25, 50 vai 150) visa līzinga termiņa laikā.  Uzņēmuma komplektu 10, 25 vai 50 pirmos 6 mēnešus lieto bez maksas.

Uzņēmuma komplekts tev palīdzēs ērti un vienkārši optimizēt izmaksas par bankas ikdienas pakalpojumiem. Tas ļaus prognozēt ikmēneša izmaksu apjomu, kā arī  bez papildu maksas saņemt visbiežāk lietotos bankas pakalpojumus. Atkarībā no tava uzņēmuma vajadzībām izvēlies vienu no komplektiem – 10, 25, 50 vai 150.

Piesakies līzingam:

- Attālināti aizpildot pieteikuma formu.

Par līzingu

Automašīnas iegādei Nordea piedāvā finanšu un operatīvo līzingu. Atkarībā no izvēlētā līzinga veida, pēc nomaksas termiņa beigām transportlīdzeklis paliks uzņēmuma īpašumā vai  būs jāatgriež bankai.

Nomas pirkums (finanšu līzings) ir finansējums automašīnas iegādei, kuru uzņēmums plāno lietot ilgāku laiku un pēc līzinga nomaksas paturēt savā īpašumā.

 • Automašīnas iegādes vērtība tiek segta pakāpeniski, veicot ikmēneša maksājumus.
 • Līzinga termiņa beigās automašīna nonāk uzņēmuma īpašumā.


Noma (operatīvais līzings) ir automašīnas lietošanas tiesības uz noteiktu laika periodu.

 • Uzņēmums veic ikmēneša nomas maksājumus.
 • Pēc nomas termiņa beigām automašīna jānogādā iznomātāja norādītajā vietā. Transportlīdzeklis jānodod stāvoklī, kas atbilst dabiskam nolietojumam. Vairāk skatīt Transportlīdzekļu dabiskā nolietojuma apraksts.


Ieguvumi

 • Ērts risinājums automašīnas iegādei.
 • Pieteikuma izskatīšana un līzinga noformēšana līdz 3 darba dienu laikā.
 • KASKO un OCTA apdrošināšanu Nordea Finance Latvia palīdz noformēt ar izdevīgiem nosacījumiem.

Ar automašīnas iegādi saistītas papildu izmaksas: KASKO un OCTA apdrošināšana, reģistrēšana CSDD, tehniskā apskate, degvielas izmaksas, tehniskā apkope u.c.  Vairāk skatīt sadaļā Ar transporta, iekārtu un tehnikas iegādi saistītās izmaksas.

Piesakies līzingam:


 • Līzinga termiņa beigās transportlīdzeklis nedrīkst būt vecāks par 13 gadiem. Piemēram, ja 2016. gada septembrī uzņēmums plāno iegādāties automašīnu līzingā uz 5 gadiem, tad līzinga noformēšanas brīdī transportlīdzekļa ražošanas gads drīkst būt 2008. vai vēlāks.
 • Pārdevējs drīkst būt autotirgotājs, Latvijā reģistrēta juridiska persona.
 • Lietotai automašīnai jābūt reģistrētai uz pārdevēja vārda.
 • Līzinga termiņš: līdz 60 mēneši.
 • Pirmā iemaksa: sākot no 10% jaunām automašīnām, 20% lietotām automašīnām.
 • Procentu likme: fiksētā vai mainīgā.
 • Minimālā līzinga summa: 5000 EUR.
 • Līzinga valūta: EUR.
 • Komisija par dokumentu noformēšanu līdz 1,5% no līzinga objekta cenas + PVN (minimālā 142.29 EUR + PVN)
 • KASKO un OCTA apdrošināšanu var noformēt Nordea Finance Latvia.


Līzinga piešķiršanai tiks izvērtēti šādi kritēriji:

 • Uzņēmuma finanšu stāvoklis.
 • Kredītsaistības Nordea un/vai citās bankās, piemēram, overdrafts, ilgtermiņa kredīts u.c.
 • Pozitīva kredītvēsture.

 

 • Aizpildīta pieteikuma veidlapa
 • Uzņēmuma finanšu pārskats par pēdējo pilno gadu, peļņas un zaudējumu  bilance par pēdējo ceturksni vai pusgadu.
 • Pieteikuma parakstītāja pases vai personas apliecības kopija.
 • Pilnvara dokumentu un līgumu parakstīšanai.
 • Pārdevēja piedāvājums un rēķins.
 • Lietotai automašīnai nepieciešamas vērtējums. Bankas akceptēto vērtētāju sarakstu skatīt sadaļā Automašīnas vērtētāji.
Katru mēnesi  uzņēmumam elektroniski (bez maksas) vai pa pastu (komisija saskaņā ar Cenrādi) tiek izsūtīts līzinga ikmēneša maksājuma rēķins. Pieteikties elektroniskā rēķina saņemšanai var iesniedzot iesniegumu SIA “Nordea Finance Latvia”, Vienības gatve 109, Rīga,LV-1058, nosūtot uz e-pastu lizings@nordea.com. Visērtāk to apmaksāt, noformējot automātisko rēķinu apmaksu no uzņēmuma konta.

Līzinga nosacījumi

 • Pārdevējam jābūt autorizētam automašīnu dīlerim, uzņēmumam.
 • Līzinga periods: 6 - 60 mēneši.
 • Pirmā iemaksa sākot no 10%.
 • Procentu likmes: fiksētā vai mainīgā.
 • Minimālā līzinga summa: 5000 EUR.
 • Līzinga valūta: EUR.
 • Komisija par dokumentu noformēšanu: līdz 1,5% no līzinga objekta cenas + PVN (minimālā - 142.29 EUR + PVN)
 • KASKO un OCTA apdrošināšanu var noformēt Nordea Finance Latvia.

NF Fleet pilna servisa autolīzings piedāvā uzņemties rūpes par uzņēmuma nomātajām automašīnām. Par fiksētu ikmēneša nomas maksu NF Fleet nodrošina automašīnas un ar to lietošanu saistītus pakalpojumus, piemēram, apdrošināšanu un 24 h palīdzību uz ceļiem Baltijā.

Pilna servisa autolīzings ir ērta iespēja samazināt izdevumus par automašīnu remontu, autoparka administrēšanu, kā arī neplānotas izmaksas visā nomas laikā. Uzņēmums var pilnībā pievērsties savam biznesam. Par autoparka uzturēšanu un apkopi vairs nav jārūpējas.

Par papildu samaksu uz automašīnām var izvietot uzņēmuma logotipu un uzstādīt papildu aprīkojumu.

Piesaki savu uzņēmumu NF Fleet pilna servisa autolīzingam, zvanot uz Nordea kontaktu centru pa tālruni 67 005 788 vai rakstot uz e-pastu lizings@nordea.com

 • Servisa un apkopes izmaksu risks iekļauts ikmēneša maksājumā.
 • Nav jāveic autoparka administrēšana.
 • Nav jāuztraucas par automašīnas atlikušās vērtības risku,
 • Tiek piemērotas visas NF Fleet atlaides.
 • Fiksēta nomas maksa visam nomas termiņam.
 • Detalizēta informācija par uzņēmuma autoparku.

Finanšu ieguvumi

 • Nomātas automašīnas nav jāuzrāda uzņēmuma bilancē, jo uzskatāmas par ārpusbilances saistību. Maksājumi par NF Fleet līzinga pakalpojumiem jāuzrāda pelņas un zaudējumu aprēķinā kā parasti izdevumi.
 • Viens ikmēneša rēķins par visiem izdevumiem (noma, apkope, remonts, degviela).
 • Nav nepieciešama pamatlīdzekļu uzskaite, nolietojuma aprēķins automašīnām, riepām, aprīkojumam.
 • Vienkāršāka uzņēmuma budžeta sagatavošana, jo visam līzinga termiņam ir fiksēta nomas maksa.