Jaunajiem klientiem

Uzņēmuma komplekts 10 bez maksas*

Izdevīga iespēja uzņēmumiem, uzsākot sadarbību ar Nordea, lietot populārākos bankas pakalpojumus sava uzņēmuma vajadzībām, nemaksājot komplekta mēneša maksu. Uzņēmuma komplekta 10 pieslēgšanas maksa ir 7 EUR.


Uzņēmuma komplektā 10 ietilpst:

 • Neierobežota skaita norēķinu kontu atvēršana uzņēmuma izvēlētajās valūtās.
 • Nordea internetbankas pieslēgums vienam lietotājam.
 • Maestro norēķinu karte bez mēneša maksas.
 • 10 iekšzemes un Eiropas EUR maksājumi mēnesī Nordea internetbankā bez maksas.
 • Neierobežots skaits bezmaksas Nordea iekšbankas maksājumi.
 • 1 kodu kalkulatora pieslēgšana Nordea internetbankai bez maksas.
 • Krājkonts bez maksas.


Papildus nosacījumi:

 • Mēneša maksa par Uzņēmuma komplektu tiek ieturēta mēneša pēdējā darbadienā.
 • Uzņēmuma komplektā ir ietverti internetbankā veiktie/sagatavotie maksājumi EUR valūtā, regulārie maksājumi un regulārie maksājumu uzdevumi.
 • Uzņēmums visus Nordea iekšbankas maksājumus var veikt bez maksas un neierobežotā daudzumā.
 • Cena par maksājumiem, kas pārsniedz komplektā noteikto ierobežojumu, un maksājumiem, kas nav ietverti maksājumu komplektā, ir norādīta bankas pakalpojumu cenrādī.
 • Maksa par pakalpojumiem, kas pārsniedz komplektā noteikto ierobežojumu, tiek ieturēta nākamā mēneša 10. datumā.
 • Ar Uzņēmuma komplekta lietošanas noteikumiem varat iepazīties šeit. Vispārīgie noteikumi par uzņēmumu komplektiem (noteikumi spēkā ar 01.02.2016.).
 • Uzņēmuma komplektā neietilpst atsevišķi maksājumi, kas apvienoti kopīgai nosūtīšanai, piemēram, algu maksājumi, un steidzamie maksājumi.


Ja plāno veikt vairāk kā 10 iekšzemes un Eiropas EUR maksājumus mēnesī, piemērotāks būs kāds no  citiem Nordea piedāvātajiem Uzņēmumu komplektiem.


Piesakies un uzzini vairāk:

 

 

* Piedāvājums spēkā jaundibinātiem uzņēmumiem 18 mēnešus no reģistrācijas brīža Komercreģistrā. Uzņēmumiem, kas reģistrēti ilgāk kā 12 mēnešus, piedāvājums spēkā 6 mēnešus pēc pirmā konta atvēršanas Nordea. Pēc šo periodu beigām, Uzņēmuma komplekts 10 mēneša maksa tiek piemērota pēc bankas standarta cenrāža.

Uzņēmuma paraksta tiesīgā vai pilnvarotā persona var atvērt kontu jebkurā Nordea klientu apkalpošanas centrā  līdzi ņemot šādus dokumentus:

 • Uzņēmuma pārstāvja pase vai identifikācijas karte (ID).
 • Izziņa no LR Uzņēmumu reģistra par komersanta amatpersonām, ne vecāka par 15 dienām (pēc klienta pieprasījuma banka var iegūt informāciju no reģistriem pati, bet tādā gadījumā tiks ieturēta komisijas maksa saskaņā ar bankas pakalpojumu cenrādi).
 • Uzņēmuma dibināšanas līgums vai lēmums par uzņēmuma dibināšanu, ja tiks atvērts pagaidu konts uzņēmuma dibināšanai.


Konta atvēršanas process :

 • Jāaizpilda pieteikums konta atvēršanai.
 • Jāaizpilda klienta anketa, norādot informācija par uzņēmuma saimniecisko darbību un īpašniekiem.
 • Jāparaksta konta atvēršanas līgums un citi līgumi atkarībā no izvēlēto produktu veida.
 • Jānoformē un jāparaksta uzņēmuma parakstu paraugu kartiņa.
 • Jāsamaksā komisijas maksa par konta atvēršanu un bankas produktu pieslēgšanu saskaņā ar bankas cenrādi.


Papildus informācija:

 • Dokumentu noformēšanas process bankā aizņems apmēram 1 stundu un lēmums par konta atvēršanu tiks pieņemts uzreiz.
 • Nepieciešamības gadījumā, banka var pieprasīt papildus dokumentus. Šādā gadījumā, lēmums par konta atvēršanu tiks pieņemts vienas darba dienas laikā no dokumentu iesniegšanas brīža.